02.01.2015 - Sidst redigeret - 05.04.2016

KLAP

Kreativ langsigtet arbejdsplanlægning

Der har i mange år været talt om og forsøgt at skaffe jobs til mennesker med særlige behov. Landsforeningen LEV har knækket koden i forhold til mennesker med kognitive vanskeligheder.