07.10.2016 - Sidst redigeret - 07.10.2016

Medlemsundersøgelse

Hjælp LEV - for din egen skyld!

Landsforeningen LEV vil vide mere om vores medlemmer, og vi har derfor udformet denne undersøgelse.

Denne medlemsundersøgelse skal være med til at opdatere generelle informationer om vores medlemmer.

Et andet formål med den er også, at vi vil lære vores medlemmer bedre at kende, så vi kan servicere jer på den bedste mulige måde.

Der er derfor også spørgsmål indtil jeres interesser, og vi er selvfølgelig åben overfor gode foreslag omkring aktiviteter og arrangementer.

Vi håber derfor, at I vil bruge 5 minutter af jeres tid på at udfylde den.

Basisoplysninger
Du kan finde dit medlemsnr. bag på LEV-bladet
Hvis man ikke kan huske det præcise årstal, kan man skrive en ca. tal.
Hvis ikke email ønskes oplyses eller haves, skriv ugyldig@ugyldig.dk i email-feltet.
Tilknytning
Interesser


LEVs organisation


LEV lokalt - kommunekredsen


Presse