05.04.2016

Mission og vision

Mission:
Landsforeningen LEV arbejder for en stadig forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende:

  • Landsforeningen LEV er et forum og talerør for mennesker med udviklingshæmning og deres familier
  • Landsforeningen LEV arbejder for at udbrede viden og holdninger, der bygger på anerkendelse af mennesker med udviklingshæmning i et mangfoldigt samfund
  • Landsforeningen LEV arbejder for de samfundsmæssige rettigheder for mennesker med udviklingshæmning og deres familier

Vision:
LEVs visioner for 2020 er følgende pejlemærker og vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2012:

  • Retten til inklusion er gennemført i Danmark senest i 2020 for mennesker med udviklingshæmning
  • Kendskabet til mennesker med udviklingshæmning. Alle danskere kender og respekterer mennesker med udviklingshæmning
  • Netværk: Landsforeningen LEV som netværk og den samlende kraft for mennesker med udviklingshæmning og deres familier og er meningsdannende i samfundet