Frivillig 1.jpg 05.04.2018

Eksempler på frivilligt arbejde

Over hele landet gør frivillige i LEV en forskel for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Nogle kæmper en politisk kamp for at forbedre livsvilkårene, nogle hjælper familier i svære livssituationer, nogle skaber glæde som besøgsven eller yder en indsats ved at stable sommerfesten på benene. Men hvad driver LEVs frivillige? Og hvorfor er de aktive i netop LEV?

Jan Skou-Nielsen - Bisidder
Jan Skou-Nielsen - Bisidder

Jan Skou-Nielsen er frivillig bisidder i LEVs rådgivning. Vurderer rådgiverne, at en familiekan have gavn af et bisidderforløb, kan de trække på et...

Lisa Marianne Røge - LEV-ven i Svendborg
Lisa Marianne Røge - LEV-ven i Svendborg

Lisa Marianne Røge er en del af LEV-venner, et projekt der danner venskaber mellem ældre med udviklingshæmning og frivillige. Da Lisa sidste år fly...

Magny Jønch - arrangerer aktiviteter og ture
Magny Jønch - arrangerer aktiviteter og ture

Magny Jønch er bestyrelsesmedlem i LEV Aabenraas kommunekreds. Her sørger hun blandt andet for at skabe netværk og fællesskab for mennesker med udv...

Susanne B. Andersen - kredsformand i LEV Viborg
Susanne B. Andersen - kredsformand i LEV Viborg

Susanne B. Andersen er formand i LEV Viborg kommunekreds. Sammen med sin bestyrelse står hun for dialogen med de lokale politikere og embedsfolk om...

Anna Marie Brixtofte - Mediator i LEVs samtalegrupper for voksne søskende
Anna Marie Brixtofte - Mediator i LEVs samtalegrupper for voksne søskende

Anna Marie Brixtofte er frivillig mediator i LEVs samtalegrupper for voksne søskende til udviklingshæmmede. Anna Marie faciliterer samtalerne og sk...

Lasse Steenstrup Højen - Best Buddies Aarhus
Lasse Steenstrup Højen - Best Buddies Aarhus

Lasse Steenstrup Højen er frivillig koordinator i Best Buddies Aarhus, et projekt i LEV, der danner venskaber mellem mennesker med udviklingshæmnin...

Torben Jensen - Medlem af handicaprådet
Torben Jensen - Medlem af handicaprådet

Torben Jensen er medlem af handicaprådet i Mariagerfjord Kommune. Som repræsentant for LEV og Danske Handicaporganisationer (DH) er han med til at ...

Vibeke Nicolaisen - LEVs Aftentelefon
Vibeke Nicolaisen - LEVs Aftentelefon

Hver tirsdag i tidsrummet 19.00-21.00 sidder frivillige klar til at tage LEVs Aftentelefon. En af dem er Vibeke Nicolaisen fra Faxe, der her fortæl...