L113.jpg 20.12.2018

TILLYKKE: Stemmeret til mennesker under værgemål

En lovændring, som Folketinget i dag har vedtaget enstemmigt, giver mulighed for, at også mennesker med et såkaldt §6-værgemål kan stemme til Folketingsvalg.

Budskabet på LEVs julekort er nu en realitet. Danmark giver stemmeret til de cirka 2.000 danskere, der på grund af et handicap har behov for særlig beskyttelse og støtte til håndteringen af deres egen økonomi og som derfor har en særlig form for værgemål med fratagelse af den retlige handleevne – et såkaldt §6-værgemål.

Langt de fleste mennesker med et værgemål har allerede fulde demokratiske rettigheder. Men denne særlige type værgemål - §6, hvor man frakendes den retlige handleevne, har hidtil betydet, at man mistede sin stemmeret. Ifølge Grundloven har ’umyndiggjorte’ nemlig ikke valgret til Folketinget – og ’retlige handleevne’ betragtes som det samme som at være umyndiggjort i Grundlovens forstand.

Lovændringen, som Folketinget i dag vedtog, er en enestående god nyhed. Først og fremmest for de mennesker, der hidtil har været henvist til rene tilskuerpladser i det danske demokrati. Men også for folkestyret Danmark, der nu snart stopper med at tage stemmeretten fra mennesker med værgemål. Ændringen kommer efter en årrække, hvor LEV, Institut for Menneskerettigheder og en række andre organisationer - og ikke mindst en række borgere, der selv har været ramt af de hidtidige regler, har krævet ændringer. Også FNs handicapkomite har kritiseret Danmark for at fratage mennesker med værgemål deres stemmeret.

LEVs landsformand, Anni Sørensen, siger om vedtagelse:
- Endelig blev Danmark et demokrati for alle. Tak til de mange, der i årevis har arbejdet for opnå det. Nu håber jeg bare, at Justitsministeriet følger vores anbefaling om, at der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til at behandle ansøgningerne om ændring af værgemål. Det er vigtigt, at dem, der ønsker det, kan nå at få behandlet deres sag inden næste Folketingsvalg.