10.09.2019

Fotos, navn og logo

Regler for brug af Landsforeningen LEVs navn og logo

Landsforeningen LEV er foreningens korrekte navn. Foreningen kan omtales som:

 • Landsforeningen LEV
 • Landsforeningen LEV - Udvikling for udviklingshæmmede
 • Landsforeningen LEV - interesseorganisationen for udviklingshæmmede og deres pårørende
 • LEV – interesseorganisationen for udviklingshæmmede og deres pårørende
 • LEV

Og ikke som:

 • Landsforeningen Evnesvages Vel
 • foreningen LEV
 • de udviklingshæmmedes forening LEV
 • landsorganisationen LEV
 • handicaporganisationen LEV
 • L.E.V.
 • o. lign….

Landsforeningen skal skrives med stort begyndelsesbogstav og LEV skal skrives kun med store bogstaver.

Landsforeningen LEVs logo må kun trykkes på tøj, skilte og øvrige genstande, der indkøbes af foreningen eller dennes kredse. Således må ingen person, der ikke indkøber på foreningens vegne, få trykt foreningens logo i nogen sammenhæng.

Landsforeningen LEV tillader medier at anvende vores logo i forbindelse med omtale af foreningen og dens virke. I den forbindelse må logoets farve og form ikke ændres - proportional skalering er selvfølgelig tilladt. Endvidere må der ikke tilføjes andre grafiske elementer til det enkelte logo. Logoet må heller ikke manipuleres ved brug af forskellige effekter, og det må ikke indgå i andre symboler eller lignende.

Udover mediers brug af logoet tillader LEV også følgende benyttelse af LEVs logo og navn:

 • Ifm. meningsfulde links til LEVs hjemmeside (Link tilsendes LEV)
 • Ifm. annoncesalg til LEVs blade i samme periode som bladet dækker (f.eks. 3 mdr. for de fleste kredsblade). Her skal logoet være suppleret af følgende tekst: "Firmanavn" støtter Landsforeningen LEV. og logo og/eller navn skal linke til http://lev.dk (Link tilsendes LEV)
 • Ifm. guldmedlemskaber i samme periode som kontingentet dækker (dvs. 1 år ad gangen). Her skal logoet være suppleret af følgende tekst: "Firmanavn" er guldmedlem af Landsforeningen LEV. og logo og/eller navn skal linke til http://lev.dk (Link tilsendes LEV)
 • Ifm. egentlig samarbejdsaftaler, f.eks. firmaaftaler under Projekt KLAP eller Indkøbsforeningen LEV. Logo og/eller navn skal linke til http://lev.dk. Perioden for brug af logoet aftales sammen med den egentlige samarbejdsaftale. (Link tilsendes LEV)

Ifm. al brug af foreningens logo eller navn vil vi gerne have tilsendt et eksemplar eller link. Landsforeningen LEV forbeholder sig ret til at få logo og navn fjernet.

Familiekursus for børn med handicap i alderen 15-18 år

Familiekursus for børn med handicap i alderen 15-18 år