14.09.2020

Tal og fakta om Lev

Lev er interesseorganisationen for de cirka 50.000 mennesker med udviklingshandicap, der er i Danmark, samt deres pårørende.

Mennesker med udviklingshandicap magter ikke altid selv at komme til orde i det offentlige system, og deres familier har en presset hverdag med et udviklingshandicappet barn eller slægtning.

Derfor er det vigtigt for både mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende, at de har en stemme i samfundet. Den stemme er Lev.

Lev blev stiftet i 1952 under navnet Landsforeningen Evnesvages Vel. I 2019 fik den sit nuværende navn, Lev.

Lev består af kommune- og fælleskommunekredse. Derudover er en række landsdækkende foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshandicap og pårørende, medlem af Lev.

Økonomi
Det økonomiske grundlag for Levs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens medlemmer og andre interesserede. Levs årlige landsindsamling - Forglemmigej-dagen - finder sted den sidste fredag i august. Lev modtager desuden offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter.

Se Levs seneste regnskab her.

Protektor
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II gav i juni 2001 tilsagn om at være protektor for Lev.

Ledelse
Anni Sørensen blev landsformand i 2016.

Forretningsudvalget, der af repræsentantskabet er udpeget som øverste myndighed i forhold til den daglige ledelse, består ud over landsformanden af Ib Poulsen (næstformand), Peter Sørensen, Søren Kronvang og Anders Hind.