2015_6.jpg 30.11.2017

LEV 6 oktober 2015

- Førtidspension - Skæv reform giver politiske bekymringer
- Fokus: Vigtige afgørelser - Retten til ledsagelse slået fast
- Læs også: Venskabsforeningen - Frivillige udvikler dagtilbud

5 Leder - Kommunale serviceniveauer på nul dages ledsagelse erklæret for ugyldige
6 Rundspørge til politikere om førtidspension – Skæv reform giver politiske bekymringer
12 Protester gav resultat – Forslag om at nedlægge bofællesskab droppet
15 Ulighed i retssikkerhed – Fortæl LEV om dem, der kommer i klemme, når kommunen sparer
16 Principielle afgørelser – Retten til at have hjælp med på ferie slået fast
18 Frygt for forringelse af sårbare borgeres rettigheder – Ændring af servicelov tages op igen
19 LEVs landskonference – Inklusion hele livet
20 LEVs Aftentelefon – et nyt tilbud om en støttende samtale
23 Giv et bidrag til LEV
25 1000 i job – det skal fejres
26 Venskabsforeningen – Frivillige udvikler dagtilbud
33 Det skrev vi dengang – Nedslag i gamle LEV blade
36 Fest i ’Gaden’ – Frivillige hjælper mennesker med handicap en tur ’i byen’

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap