Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lev 7 november 2019

- Ny teknologi og nye kommunikationsformer - Enorme muligheder og store udfordringer
- Fokus: Projekt mod ensomhed skaber ringe i vandet
- Læs også: Landsmøde i ULF - En organisation i udvikling

Indhold Lev Bladet 7 2019

5 Leder – Ny teknologi giver enorme muligheder for mennesker med udviklingshandicap
6 LEV-venner – Skaber læring hos pædagoger
11 Tema: Ny teknologi og nye kommunikationsformer – Stort potentiale og mange udfordringer
12 Digital kommunikation – Hvorfor er det ikke mere udbredt blandt mennesker med udviklingshandicap?
15 FaceTime er blevet en livline mellem Emil og hans familie
16 Selvfølgelig kan det lade sig gøre
21 Kommunikation er at få en stemme i livet
23 De digitale hjælpemidler er fremtiden for Jakob
24 Thor bruger Facebook til at fortælle, hvad han har haft gang i
31 Repræsentantskabsmøde i DH – Spændende drøftelser af ny retning for socialpolitikken
32 Det skrev vi for 34 år siden – Den væsentligste faktor i et menneskes udvikling, sociale duelighed og personlige status
36 Misbrug af NemID – Udsatte grupper særligt i fare
39 Borgerguide i Randers – Planen er jo at komme ud og hjælpe andre
41 Kort nyt – Soffys verden
42 Landsmøde i ULF – En forening i udvikling
45 Kredsgeneralforsamlinger 2020

Læs hele bladet her: