Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Tilskud og legater

Levs fonde og legater modtager på nuværende tidspunkt ikke ansøgninger, da der ikke er midler i fondene pga. aktie- og obligationsmarkedet, som er påvirket af covid-19. Vi vil oplyse på hjemmesiden, når der igen åbnes for ansøgninger.

Levs fonde og legater yder UDELUKKENDE STØTTE TIL MENNESKER MED UDVIKLINGSHANDICAP, og der er IKKE mulighed for, at andre handicapgrupper kan støttes. Ansøgninger fra andre handicapgrupper vil IKKE blive behandlet.

Levs bestyrelse, som samtidig er legat/fondsbestyrelse for en række fonde og legater har besluttet at udlodninger fra fonde og legater fremover sker ved to årlige udlodninger.

Legatbogen

Legatbogen er Danmarks største søgemaskine for fonde og legater