Spring navigationen over og gå direkte til indhold

MINven

MINven skal bekæmpe ensomhed på bosteder. Lev er sammen med Røde Kors og Socialpædagogerne i gang med at opstarte det nye venskabsprojekt MINven.

MINven er rettet mod mennesker med udviklingshandicap, som føler sig ensomme. Projektet skal danne grobund for venskaber mellem frivillige og mennesker med udviklingshandicap, fortrinsvis på bosteder.

Mange mennesker med udviklingshandicap føler sig ensomme og har behov for flere sociale relationer. Følelsen af ensomhed og isolation forstærkes yderligere af corona-krisen, der gør social kontakt vanskeligere.

Det skønnes, at hver 8. person med udviklingshandicap i Danmark ikke har en eneste ven eller har kontakt til familiemedlemmer. Det gælder særligt mennesker med størst støttebehov, og de har derfor et særligt fokus i MINven-projektet. Landsformand i Lev, Anni Sørensen, har store forventninger til projektet, som kan gøre en stor forskel for mange mennesker med udviklingshandicap.

Sammen med Røde Kors og Socialpædagogerne skal vi skabe mange nye venskaber og fællesskaber. Det har stor betydning, at vores samarbejdspartnere medtænker ensomhed blandt mennesker med udviklingshandicap i deres aktiviteter. Det betyder også meget, at venskabsrelationerne bygger på frivillighed og lyst, så beboerne på bostederne kan mærke, at andre mennesker vil dem. Jeg ser frem til at være en del af dette vigtige samarbejde.

Anni Sørensen, landsformand i Lev

Venskaberne skal skabe øget inklusion og livskvalitet for mennesker med udviklingshandicap. Der er også fokus på at introducere menneskerne med udviklingshandicap for sociale medier med ønske om, at de digitale værktøjer kan understøtte venskaberne mellem besøgene og måske skabe nye relationer digitalt. Brugen af sociale medier kan også modvirke ensomhed i tilfælde af besøgsrestriktioner, eksempelvis på grund af corona.

Røde Kors har stor erfaring med venskabsprojekter, dog er det nyt for dem at etablere venskabsrelationer særligt for mennesker med udviklingshandicap. Og Socialpædagagoerne har en vigtig rolle i at etablere og understøtte venskaberne på bostederne. Levs kredskonsulenter vil også bidrage til venskabsprojektet lokalt, herunder at klæde de frivillige godt på gennem kurser.

I ledelsen af projektet kan Lev trække på erfaring og netværk fra foreningens tidligere venskabsprojekter, særligt Lev-venner, der var målrettet ældre med udviklingshandicap. Med Røde Kors og Socialpædagogerne ombord kan Lev nå ud til en bredere skare af frivillige, borgere og bosteder end tidligere.

MINven-projektet løber foreløbigt til udgangen af 2021 og er bevilget af Danske Handicaporganisationer.

Emma Borello

Kontakt

Hvis du interesseret i mere information om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Emma Borello.

Telefon: 2533 1899
E-mail: eb@lev.dk