Spring navigationen over og gå direkte til indhold

MINven

MINven er et projekt, der har til formål at bekæmpe ensomhed på bosteder ved at skabe relationer mellem frivillige og mennesker med udviklingshandicap

Mange mennesker med udviklingshandicap føler sig ensomme og har behov for flere sociale relationer. Det skønnes, at hver 8. person med udviklingshandicap i Danmark ikke har en eneste ven eller har kontakt til familiemedlemmer. Det gælder særligt mennesker med størst støttebehov, og de har derfor et særligt fokus i MINven-projektet. 

Lev har sammen med Røde kors og Socialpædagogerne startet projektet MINven for at skabe værdifulde oplevelser og relationer for beboere på bosteder.

De frivillige i MINven besøger bosteder rundt om i landet og laver forskellige fællesskabsaktiviteter, der spreder hygge og glæde for beboerne. De frivilliges besøg er med til at mindske ensomhed og giver nærvær, smil og gode oplevelser retur.

Landsformand i Lev, Anni Sørensen, er stolt af projektet, der kan gøre en stor forskel for mange mennesker med udviklingshandicap.

Sammen med Røde Kors og Socialpædagogerne skal vi skabe mange nye venskaber og fællesskaber. Det har stor betydning, at vores samarbejdspartnere medtænker ensomhed blandt mennesker med udviklingshandicap i deres aktiviteter. Det betyder også meget, at relationerne bygger på frivillighed og lyst, så beboerne på bostederne kan mærke, at andre mennesker vil dem. Jeg ser frem til at være en del af dette vigtige samarbejde.

Anni Sørensen, landsformand i Lev

Relationerne og fællesskabsaktiviteterne ude på bostederne skal skabe øget inklusion og livskvalitet for mennesker med udviklingshandicap.

Røde Kors har stor erfaring med venskabsprojekter, dog er det nyt for dem at etablere venskabsrelationer særligt for mennesker med udviklingshandicap. Og Socialpædagagoerne har en vigtig rolle i at etablere og understøtte venskaberne på bostederne. Levs kredskonsulenter vil også bidrage til projektet lokalt, herunder at klæde de frivillige godt på gennem kurser.

I ledelsen af projektet kan Lev trække på erfaring og netværk fra foreningens tidligere venskabsprojekter, særligt Lev-venner, der var målrettet ældre med udviklingshandicap. Med Røde Kors og Socialpædagogerne ombord kan Lev nå ud til en bredere skare af frivillige, borgere og bosteder end tidligere.

MINven-projektet løber til medio 2022 og er bevilget af Danske Handicaporganisationer.

Emma Borello

Kontakt

Hvis du interesseret i mere information om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Emma Borello.

Telefon: 2533 1899
E-mail: eb@lev.dk