I 2019 er den maksimale årlige egenbetaling:

  • Omsorgstandpleje: 530 kr.
  • Specialtandpleje: 1.975 kr.
  • Tilskud i medfør af sundhedslovens § 166: 1.975 kr