levuk_paa_trappe.jpg Foto: Hans Juhl 13.04.2018

Medlemsservice

Det får man ud af et medlemskab af Landsforeningen LEV

Kommunekredsen - et socialt og aktivt netværk
LEV er opbygget af kommunekredse. Det vil sige, at du som medlem af foreningen kan blive tilknyttet en lokal kommunekreds. Her kan du drage nytte af andres erfaringer og viden. Kredsene arrangerer desuden forskellige foredrag - det kan være om søskenderelationer, rettigheder, seksualitet mm. - samt mere sociale aktiviteter.

Kommunekredsene er i dialog med de lokale politikere - de må aldrig være i tvivl om, hvilke behov mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende har. LEV er desuden i mange kommuner repræsenteret i det lokale handicapråd.

Rådgivning
En hjørnesten i LEVs virksomhed er information og rådgivning til forældre med et udviklingshæmmet barn.

Mange forældre/pårørende løber ind i store problemer med den hjælp, deres udviklingshæmmede børn/pårørende modtager - det kan være i forhold til barnets skole, en ydelse fra kommunen eller noget helt tredje. I situationer som disse kan man søge hjælp og vejledning hos LEVs Rådgivning.

Husk, at for at modtage rådgivning skal du være medlem af LEV.

Informationer og viden
LEV-bladet
I LEVs medlemsblad kan du læse om mange aspekter i forhold til det at være udviklingshæmmet og pårørende til en person med udviklingshæmning. Her kan du også selv deltage i debatten - indlæg og personlige erfaringer er altid velkomne.

LEV.dk og pjecer
På LEVs hjemmeside og i andet informationsmateriale tilbyder vi mere specifik information om lovgivning, udviklingshæmning mm.

Forsikring
Mennesker med handicap kan i HANDI Forsikringsservice få nogle fordelagtige forsikringer.