Paragraffer og Spørgsmålstegn.png 03.05.2019

Hånd om paragrafferne – 18 år og hvad så?

27. maj 2019 kl. 19:00 - 27. maj 2019 kl. 21:30

LEVs Hovedstadssamarbejde inviterer til temaaften

LEVs Hovedstadssamarbejde inviterer til temaaften mandag den 27. maj 2019 kl. 19-21.30 i Farum Kulturhus (teatersalen), Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Tillykke! Snart fylder dit barn 18 år og bliver i juridisk forstand myndig.

Men som forælder til en ung med udviklingshæmning eller andre kognitive vanskeligheder kan overgangen fra barn til voksen give anledning til mange overvejelser, spørgsmål og måske bekymringer.

LEVs Hovedstadssamarbejde inviterer socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv http://ingelouv.dk/ til at gøre os klogere på overgangen fra børne- til voksenbestemmelserne i Serviceloven. For hvad nu, når mit barn fylder 18 i forhold til:

  • Ydelser efter Serviceloven – hvilke bortfalder, og hvad står i stedet?
  • Hvor den unge skal bo?
  • Partsrepræsentation og værgemål?


Vi vil undervejs også tage et kort kig på uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt drøfte samarbejdet mellem pårørende, fagpersoner og myndigheder.

Alle er velkomne - du behøver ikke være medlem af LEV for at deltage. Af hensyn til forplejning må du meget gerne give besked, om du kommer til furesoe@kreds.lev.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Venlig hilsen

LEV Furesø og resten af Hovedstadssamarbejdet