isaac.png 14.08.2019

ISAAC Danmark - 30 års jubilæumsarrangement

07. oktober 2019 kl. 09:00 - 08. oktober 2019 kl. 16:00

ISAAC Danmark markerer sit 30 års jubilæum ved at arrangere et todages seminar. Vi skyder ”Awareness Month” i gang den 7. og 8. oktober 2019 i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Begge dage foregår på engelsk.

Første dag, mandag, er temaet: ”Tosprogethed og ASK/AAC”
I arbejdet med mennesker med behov for ASK/AAC møder vi alle ASK brugere med en tosproget baggrund. Vi synes, emnet trænger til at blive belyst i Danmark.  
 
Gloria Soto har sagt ja til at komme, og nogle af jer vil måske kunne huske hende fra ISAAC konferencen for nogle år siden, hvor der var begejstring over hendes valgtema om emnet. Gloria er professor i specialpædagogik ved San Fransico State University.
 
Emnet vil også blive belyst af Lorna Bartram fra Sverige. Lorna har magistereksamen i arabisk og interkulturel kommunikation. Hun arbejder bl.a. med støtte til tosprogede i pleje og omsorgssituationer, ved brug af ASK på DART i Göteborg. Lorna kommer med praksisanvisninger i billedstøtte.

Temaet på den anden dag, tirsdag er: ”Hvordan man kan støtte udviklingen af personlige narrative færdigheder hos børn, som bruger ASK/AAC?” 
Evnen til at skabe historier om ting, man har oplevet eller forestillet sig, er en vigtig del af et barns liv og udvikling af sociale kompetencer. Gloria Soto og Mascha Legel vil stå for dagen sammen.
 
Gloria Soto har sammen med Mascha Legel fra Holland gennemført et forskningsprojekt om emnet. Mascha Legel er visuel antropolog. Hun forsker i film og ASK/AAC i Nijmegen, Holland. Hun har udviklet en metode i samarbejde med bl.a. Gloria Soto: Film som observerbar kommunikation. Hun vil komme med praktiske tips om, hvordan man kan starte med at bruge metoden.
 
Praktiske oplysninger:

Tilmelding: Det er muligt at tilmelde sig begge dage, ELLER blot en enkelt af dagene.
Tilmelding sker via www.isaac.dk, senest onsdag den 18. september.

Pris:

  • for begge dage 2.000 for medlemmer; 2.400 for ikke-medlemmer
  • en dag: 1.100 for medlemmer; 1.300 for ikke-medlemmer


Sted:

Handicaporganisationernes Hus, Høje Taastrup, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
 
På ISAACs vegne
PR gruppen

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne