Kredscamp 2020_2.jpg Foto: JumpStory 13.01.2020

Kredscamp forår 2020

28. marts 2020 kl. 10:00 - 28. marts 2020 kl. 16:00

Kommunikation og sociale medier

Årets kredscamp står i kommunikations tegn! Vi skal bruge dagen til at kigge nærmere på, hvordan vi løfter det lokale kommunikationsarbejde – så vi får vores budskaber ud over rampen, får sat LEV på det lokale landkort og vist, hvilket kæmpe arbejde vi gør for mennesker med udviklingshandicap og deres familier.

I løbet af dagen skal vi blandt andet igennem to runder workshops. Du skal allerede melde dig til de to workshops i forbindelse med din tilmelding til selve kredscampen. Se beskrivelser nedenfor.

Husk at kredscampen er gratis for kredsaktive og frivillige i de tilsluttede foreninger.

Vi håber, at se mange af jer – vel mødt!

Program
Kl. 09:00-10:00 Ankomst og morgenmad samt indskrivning
Kl. 10:00-10:15 Velkommen ved Anni Sørensen
Kl. 10:20-11:45 Workshops 1. runde
Kl. 11:45-12:45 Frokost
Kl. 12:45-14:15 Workshops 2. runde
Kl. 14:15-14:35 Pause
Kl. 14:35-15:35 Oplæg (nærmere info følger)
                            - For nye kredsbestyrelsesmedlemmer: Introduktion til LEV
Kl. 15:35-16:00 LEVs kommunikation, hvilken vej skal vi nu? Ved Anni Sørensen                  
Kl. 16:00 Tak for i dag, kom godt hjem!

Workshops (vælg 2 stk., når du tilmelder dig)
1. Introduktion til Facebook og Twitter
Sådan kommer du i gang med Facebook og Twitter
Hvordan bruger du Facebook og Twitter optimalt?
Hvorfor er Facebook og Twitter nyttige redskaber i det daglige lokale kommunikationsarbejde?

2. Strategisk brug af Facebook og Twitter
Hvordan bruger du de to sociale medier til lokalpolitisk interessevaretagelse?
Hvordan får du dine budskaber bredest og bedst ud på de to sociale medier?
Hvad er potentialet for brugen af de to sociale medier i det lokale kommunikationsarbejde?

3. Den gode lokale historie
Hvad er den gode lokale historie?
Hvordan kan den gode lokale historie bruges strategisk?
Hvordan får du solgt den gode historie til lokalmedierne?

4. Kommunikation med frivillige
Hvilke frivillige vil vi gerne tale til?
Hvordan finder vi frem til dem?
Hvad skal vi slå på, når vi fortæller om vores arbejde i LEV-kredsen?

5. Kommunikation med medlemmer
Hvad vil vi gerne fortælle om vores arbejde i kredsen?
Hvordan kommer vi i dialog med vores medlemmer?
Hvordan appellerer vi til nye medlemmer?

6. Kommunikation med kommunale politikere, embedsmænd og andet godtfolk
Hvilke aktører i kommunen skal vi indrette kommunikationen efter?
Hvilke interesser har de forskellige aktører?
Hvordan kan vi få dem i tale?

Dato og tid
Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 10:00 til 16:00 (morgenmad fra kl. 9)

Tilmeldingsfrist
Fredag d. 20. marts 2020 kl. 10:00

Sted
Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København

Læs mere Tilmelding