Rykmedrelationerne2.jpg 15.04.2019

Ryk med relationerne

08. oktober 2019 kl. 10:00 - 08. oktober 2019 kl. 16:00

LEV indbyder til konference d. 8. oktober 2019: Ryk med relationerne

  • Hvordan fremmer vi et sundt og aktivt liv på bostederne?
  • Hvor rykker det for beboerne og personalet på bostederne anno 2019?
  • Hvordan skaber vi kvalitet i bostederne?
  • Hvem kan vi lære af?


Formål og indhold:
Konferencen skal inspirere livet på bostederne og give bud på kvalitet anno 2019. Et vigtigt omdrejningspunkt, der direkte eller ’diskret’ vil ligge indlejret i de fleste programpunkter, er et sundt og aktivt liv i fællesskaber.

Hele programmet har et særligt fokus på arbejdet med relationer. Det er gennem relationer, du bliver en del af de fællesskaber, der kan berige dig - og du dem. Igennem relationer udtrykker man sin identitet - og får og føler betydning.

Dette afsæt ligger bag konferencens program, valg af emner og de historier, der fortælles af de inviterede oplægsholdere med udgangspunkt i den ganske almindelige – og netop derfor alt andet end kedelige - hverdag.

Program:

10.00 – 10.10 Velkommen!
LEVs landsformand Anni Sørensen.

10.10 – 10.50 Hvordan fremmer bostederne et sundt og aktivt liv?
Tendenser og nedslag.
Direktør Bo Mollerup, Socialt Lederforum.

10.50 – 11.20 Kvalitet i arbejdet med mennesker med størst hjælpebehov
Erfaringer fra ”Projekt Botilbud – Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser.
Rigmor Lond, Kommunernes Landsforening.

11.20 – 12.00 Relationer – også de digitale! Digitale (besøgsvenner)
Tanker og idéer til det vigtige arbejde med relationer også ved brug af sociale medier.
Projektleder Michael Hjort- Pedersen, Kommunikationscentret Hillerød.

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.25 Design af relationer
Skansebakken i Vejle og Designskolen i Kolding havde for år tilbage et projekt og design af relationer. Det er i dag en del af dagligdagen på Skansebakken. Hvordan tager det sig ud?
Pædagogisk relations- designer Trine Holm Erichsen, Læringscenter Brejning.

13.25 – 14.10 Implementering af brug af velfærdsteknologi
Hvor sker der noget interessant på det teknologiske område?
Management Consultant Jesper Henriksen, Implement Consulting Group.

14.10 - 14.25 Pause

14.25 – 14.55 Hvad indeholder det gode liv?
Samvær, mad og aktiviteter.
Forstander Mie Karleby, Kamager.

14.55 – 15.25 Forskellen på frivillige og ansattes relationer
Erfaringer fra projektet LEV Venner.
Projektmedarbejder Turid Christensen, LEV og afdelings- leder Pia Appelrod, bostedet Vestereng i Svendborg Kommune.

15.25 – 15.55 Vind i håret. Sjovt selskab og gåpåmod i hverdagen
Erfaringer og inspiration fra Cykling Uden Alder.
Søren Steffensen, Cykling Uden Alder.

15.55 – 16.00 Tak for i dag!
LEVs landsformand Anni Sørensen.

Pris:
Deltagergebyr på 1.250 kr. pr. person.

Tid og sted:
Tirsdag den 8. oktober kl. 10.00 – 16.00 på Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, 2500 Valby

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne