LEV i bevægelse.png 14.05.2019

LEV er i bevægelse – kom og vær med!

25. maj 2019 kl. 10:00 - 25. maj 2019 kl. 15:00

LEV politisk arbejdsdag.
Har du lyst til at udvikle LEV, så vi sammen kan fremme et samfund, hvor mennesker med udviklingshæmning har et godt liv og inkluderes i fællesskabet?

Vel mødt til kredscamp / Temadag
LEV sprudler af ideer, energi og en stærk vilje til at skabe gode og aktive liv sammen med mennesker med udviklingshæmning. Samfundet har i dén grad brug for dét LEVs fællesskaber kan bidrage med.

På ALLE niveauer!

Der er SÅ meget, vi gerne vil! Og vi kan! Kredscampen handler om, hvordan vi gør dét.

På kredscampen kommer du i dialog med idé- og initiativrige medlemmer af ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund), ildsjæle fra alle dele af Danmark, der arbejder som frivillige i/for LEVs kredse, dedikerede medarbejdere fra LEVs sekretariat og LEVs daglige ledelse.

På denne kredscamp kan du fordybe dig i emnerne:

  1. Fællesskabet LEV. Hvem er vi? Hvem vil vi være? Hvordan skal andre få øje på os?
  2. Demokratiet LEV. Alle får indflydelse! Alle kan tage ansvar! Alle kan bidrage!
  3. LEV for alle! Hvordan kan LEVs fællesskab inkludere mennesker i områder af Danmark, hvor vi i dag ikke har aktive kredse/frivillige, som gerne vil bidrage/ har brug for os?

Dagens debatter og ideer bliver samlet op og føjet til et idékatalog, der skal sætte fut i forandringer og nye aktiviteter nu!

Tag naboen – eller andre i dit netværk - med!
Alle med interesse i LEVs formål er velkomne til kredscampen – bestemt også mennesker, der endnu ikke er medlemmer!

Afholdes i Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia 

Tilmeldingsfristen er mandag den 20. maj kl. 12.00.
Tilmelding via link nedenfor. I noter bedes du oplyse særlige hensyn der skal tages højde for i bestilling af forplejning (allergier, vegetar mv.)

Landsforeningen LEV dækker transportudgifter. Kør gerne flere i samme bil!

Arrangementet er gratis!