Landsmøde 2018_ny2.jpg 04.09.2018

Landsmøde 2018

Sæt kryds i kalenderen den 3. og 4. november, hvor LEV holder landsmøde på Hotel Sinatur i Nyborg.

Landsmødet er ”midtvejsfesten”, hvor vi midt i repræsentantskabsperioden stopper op og ser på, hvad vi har nået, og hvad vi skal nå i de sidste to år af perioden.

Temaet for landsmødet er ”et LEV i bevægelse” hen imod:

 • Nye politiske strategier til at møde kendte og kommende udfordringer
 • Nye redskaber og organiseringer til at løse opgaverne
 • Nye måder at kommunikere med omgivelserne og hinanden på


På Landsmøde 2018 skal vi derfor drøfte, hvilke politiske temaer vi skal prioritere i de kommende år:

 • Hvad vi kan lære af den periode, vi har været igennem
 • Hvilke strategier, vi skal benytte
 • Hvordan vi styrker vores kommunikation og organisation


Programmet indeholder:

 • Status fra landsformanden
 • Oplæg fra eksterne om politisk strategi
 • Workshops om boligpolitik, sundhedspolitik og andre politiske emner
 • Workshops, hvor udvalg fra det igangværende kommunikations- og organisationsudviklingsprojekt tester deres foreløbige tanker på deltagerne i landsmødet
 • Fælles drøftelser, hvor deltagerne giver deres indspil til, hvad Hovedbestyrelsen skal prioritere i den sidste del af repræsentantskabsperioden.


Endeligt program og praktiske oplysninger om tilmeldinger m.v. udsendes snarest.

Sidste tilmelding torsdag den 25. oktober 2018 kl. 12:00.

Familiekurser - efteråret 2018

Familiekurser - efteråret 2018