Landsmøde 2018_ny2.jpg 06.12.2018

Landsmøde 2018

Sæt kryds i kalenderen den 3. og 4. november, hvor LEV holder landsmøde på Hotel Sinatur i Nyborg.

Landsmødet er ”midtvejsfesten”, hvor vi midt i repræsentantskabsperioden stopper op og ser på, hvad vi har nået, og hvad vi skal nå i de sidste to år af perioden.

Temaet for landsmødet er ”et LEV i bevægelse” hen imod:

 • Nye politiske strategier til at møde kendte og kommende udfordringer
 • Nye redskaber og organiseringer til at løse opgaverne
 • Nye måder at kommunikere med omgivelserne og hinanden på


Programmet indeholder:

 • Hvad har vi nået i første halvleg?
  • Status v. landsformand Anni Sørensen
 • Oplæg om politisk strategi og muligheden for interessevaretagelse
  • Alliancer – Hvad er alliancer og hvad kan LEV bruge dem til?
   • Peter Mose, medforfatter til bogen ”Flyt Magten”
  • Hvor forsvinder beslutningerne i kommunerne hen?
   • Steen Houmark, forfatter til bogen ”Den kommunale Bermudatrekant – og andre fænomener”
  • Sofa-drøftelse med oplægsholderne og landsformand Anni Sørensen


Hvordan skal LEV placere sig i det politiske landsskab anno 2018 for at få maksimal indflydelse?

 • Politiske workshops om:
  • Boligpolitik
  • Sundhedspolitik
  • Beskæftigelsespolitik
  • Hvordan kan vi se kredsenes aktivitetsrettede arbejde ogLEVs venskabsprojekter med videre som politiske aktiviteter?
  • Retssikkerhedspolitik
 • Workshops om OKUP – organisation og kommunikationsudviklingsprocessen
  • Oplæg fra nogle af de nedsatte udvalg diskuteres
 • Hvad skal der ske i anden halvleg?
  • Deltagerne i Landskonference 2018 giver deres bud på, hvad der skal prioriteres og sættes på dagsordenen i de sidste to år af repræsentantskabsperioden


Endeligt program og praktiske oplysninger m.v. udsendes snarest.

Sidste tilmelding torsdag den 25. oktober 2018 kl. 12:00.