KRAM.jpg 19.12.2019

LEV Sydvest: Giv et KRAM til udviklingen af DET GODE LIV - for MENNESKER MED UDVIKLINGSHANDICAP - og deres nære netværk!

17. september 2020 kl. 09:30 - 17. september 2020 kl. 15:00

3 projektdage fordelt over ½ år, med mellemliggende arbejde med egne, lokale projekter i relation til KRAM (19. februar 2020, 14. maj 2020 og 17. september 2020)

KRAM dækker over begreberne: Kost – Rygning – Alkohol – Motion.

Det nære netværk er: Personale - ledelse - forældre - pårørende.

LEV SYDVEST ( Esbjerg, Fanø, Varde og Billund, det meste af det tidligere Ribe amt) ønsker med et ”KRAM projekt” over ½ år i 2020 - at sætte yderligere fokus på ”KRAM faktorernes” betydning for SUNDHED OG LIVSKVALITET. Markant inspiration, forpligtigende aftaler, faglig opfølgning - vil være gennemgående temaer.
                                                          
Gennemgående ressource personer vil være:

  • Læge m.m. fra Varde, Charlotte Bøving, vil med inspiration fra sine TV programmer, ”Lægen flytter IND”, sætte fokus på den socialpædagogiske hverdag for mennesker med udviklingshandicap.
  • Naturvejleder og forsker (Ph.d.-studerende ved SDU, Institut for Psykologi) Simon Høegmark, (kendt fra TV og talrige foredrag om naturens virkning på det moderne menneske – uanset baggrund )”flytter UD i naturen” - og gør ”M ét” i KRAM til en overbevisende mulighed!

FORMIDDAGENS inspiration, den første projektdag, slutter med indlæg fra SAMSTYRKENS EVENTGRUPPE, som giver gode og praktiske eksempler på deres arbejde med KRAM faktorerne.

FROKOSTEN vil være ”en overraskelse”, et godt udtryk for den sunde Kost - glæd jer!

EFTERMIDDAGEN giver mulighed for, gerne kommunevis, at arbejde med forpligtigende aftaler inden for ”KRAM universet”.

Begrebet ”faglig opfølgning”, i forhold til det næste ½ års ”KRAM projekt”, vil blive beskrevet.

Den første ”projektdag” slutter både lækkert og sundt!
Dette gælder selvfølgelig alle 3 projektdage!

Nærmere om de 3 dage:
19. februar 2020 fra kl. 9:30 til kl.15:00.
Indholdet er nærmere beskrevet ovenfor. De aftalte, forpligtigende aftaler bearbejdes på ”egne arbejdssteder, kommunevis”.

14. maj 2020 fra kl. 9:30 til kl.15:00.
Indholdet vil være en ”midtvejsstatus”, hvor det især er de deltagende kommuner, som beriger hinanden med egne og aktuelle KRAM erfaringer . VIGTIGT AT BEMÆRKE : De 2 hovedindledere, Charlotte Bøving og Simon Høegmark, vil med hver deres faglighed  kommentere og inspirere til yderligere udvikling inden for de næste 3 mdr.

17. september 2020 fra kl. 9:30 til kl.15:00.
Indholdet vil være en ”afsluttende evaluering” af de opnåede resultater, samt de første aftaler om egen, fremtidig indsats.
IGEN BEMÆRKES: De 2 hovedindledere, Charlotte Bøving og Simon Høegmark, vil kommentere og inspirere til den fremtidige udvikling efter det ½ års projekt.

Den samlet pris for deltagelse i de 3 projektdage er: 1800 kr. som kan betales online, via faktura eller EAN. BEMÆRK: tilmelding er bindende.                                     

Tilmelding sker på dette link: https://lev.nemtilmeld.dk/29/

Det vil efter nærmere aftale være muligt at sende en anden end den tilmeldte deltager.

Ved spørgsmål kontakt: Ole Lennart Hansen, mobil 2170 0359 eller
mail: familien-lennart@mail.dk.

Glædelig jul og godt nytår. 

Med venlig hilsen
Landsforeningen LEV
LEV Sydvest  

Læs mere Tilmelding