SMUT-vejen.jpg 13.04.2018

SMUT – guide til et sundere liv

AFSLUTTET PROJEKT - AFSLUTTET PROJEKT - AFSLUTTET PROJEKT - AFSLUTTET PROJEKT - AFSLUTTET PROJEKT - AFSLUTTET PROJEKT - AFSLUTTET PROJEKT - AFSLUTTET PROJEKT

Kortlægning af en gruppe værkstedsmedarbejderes viden om kost, motion og sundhed skal blandt andet føre til skabelsen af en internetportal, hvor man via dagbog og konkurrencer kan få vejledning og hjælp til et sundere liv.
SMUT. Det er navnet på et nyt LEV-projekt om sundhed og motion for udviklingshæmmede.

Baggrunden for projektet er, at der flere og flere mennesker med udviklingshæmning, der får livsstilssygdomme. Diverse tiltag om sundhedsfremme over for befolkningen som helhed, eksempelvis Sundhedsstyrelsens kampagner, er desværre ikke tilgængelige for udviklingshæmmede. Måden at informere på er simpelthen ikke god nok.

LEV har derfor i samarbejde medForebyggelsesfonden og tre beskyttede værksteder i hovedstadsområdet igangsat SMUT (Sundhed, Motion, Udvikling og Trivsel). Med i projektet er også rådgivningsfirmaet ALECTIA, der er med til at udføre det.

Overordnet handler projektet om at udvikle informationsmateriale om sundhed og motion til mennesker med udviklingshæmning.

Den første fase i projektet har handlet om at kortlægge værkstedsmedarbejdernes viden og idéer om kost, motion og sundhed/sygdom.

Hvad er god mad?
Der kan være mange måder til at indsamle informationer om medarbejdernes viden og idéer. I SMUT-projektet valgte LEVs sekretariatschef, Torben Wind, der også er projektleder, at der skulle arbejdes med Open Spacemetoden. Metoden bygger på en meget fri tankegang om, at intet er forkert og alt er tilladt. Konkret arbejder medarbejderne i grupper sammen med en ekstern facilitator, hvor der skabes et fællesskab og en dialog omkring eksempelvis kost.

Dialogen kan forme sig om, hvad er god mad, hvad er sund mad, hvornår spiser man usundt osv. Når deltagerne i gruppen så har noget at sige, får vedkommende udsagnet skrevet ned af en værkstedsmedarbejder, der derefter sætter udsagnet op på væggen, så alle kan se det.

- Metoden er valgt, fordi jeg synes, det giver et godt sammenspil mellem medarbejderne på det beskyttede værksted og de eksterne konsulenter, samt selvfølgelig en god viden og mange sjove idéer, siger Torben Wind.

De to kartofler fra eller til…
Hvor svært kan det være, kan man måske tænke. Handler det ikke bare om at tage mindre portioner? Men hvis det var så let, hvorfor er der så flere og flereovervægtige i Danmark?

- Det handler om at finde måder og metoder, der kan hjælpe medarbejderne på de beskyttede værksteder til at se sammenhængen mellem det at holde sig sund og undgå sygdom og samtidig se glæden ved kost og motion, siger Mimi Løn, sundhedskonsulent fra ALECTIA, og fortsætter: - Generelt kan det for eksempel være svært at se sammenhængen mellem størrelsen af portioner af mad, der spises, og den generelle sundhedstilstand. Flere tænker - hvad gør de ekstra to kartofler eller det at tage en sodavand til maden i stedet for et glas vand? Det er en proces, der ikke bliver lettere, hvis man er udviklingshæmmet.

Dagbog på nettet
Medarbejderne på de beskyttede værksteder har nu på forskellig vis fortalt, hvad de ved om kost, motion og sundhed/ sygdom. Herefter skal der udarbejdes informations- og vejledningsmateriale, der støtter op om den enkelte.

I bestræbelserne på at nå flest mulige på de beskyttede værksteder udvikles der i SMUT flere former for materialer. Eksempelvis en internetportal, hvor medarbejderne kan indskrive deres målsætninger enten via ikoner eller tekst. Det bliver kombineret med små internetbaserede konkurrencer, hvor man dyster mod sig selv i emnerne kost, motion og sundhed/sygdom, hvor den enkelte får medalje for rigtigt svar.

I LEV ved vi godt, at mange af medarbejderne på de beskyttede værksteder vil have vanskeligheder med at forklare og beskrive, hvad det er for en proces, de deltager i ude på værkstederne. Internetportalen vil derfor også komme til at fungere som en slags dagbog, hvor man enten kan se, hvad der er arbejdet med på værkstedet, eller hvad man selv har arbejdet med.

- På den måde giver vi et dialogredskab, der kan give medarbejderen en mulighed for at snakke om SMUT-projektet både på værkstedet og hjemme, siger Mimi Løn.

Næste fase i SMUT-Projektet bliver at gennemføre sundhedsprofiler på værkstederne. Medarbejderne kan frivilligt deltage i de individuelle samtaler, hvor de blandt andet vil få målt blodtryk, blodsukker og kolesterol samt vægt, fedtprocent og muskelmasse.

Læs mere