13.04.2018

Sundhedsmålinger

I det følgende gennemgås projektets resultater ud fra resultaterne fra sundhedsprofilerne og den efterfølgende samtale med medarbejderne. Resultaterne vil blive holdt op imod den landsdækkende KRAM-undersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, som er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed.

Deltagelsesprocenten var 40 %, der både deltog ved første og anden sundhedsprofil, hvilket er under landsgennemsnittet, som ligger mellem 45-80 %. I projektet blev der gennemført målinger af blodtryk, blodsukker, kropssammensætning som består af; Body Mass Index (BMI), fedtprocent, muskelmasse og vægt) og totalkolesterol. (Bilag 3: Samlede resultater fra Sundhedsprofilerne).

I projektet blev der anvendt nedenstående måleinstrumenter til de fysiske målinger. Alt måleudstyr er godkendt af de respektive myndigheder og overholder gældende lovgivning i forhold til kalibrering og kvalitetskrav. Blodtryk: BOSO MEDICUS CONTROL, Blodsukker: ACCU-CHEK COMPACT PULS, Kropssammensætning (BMI, fedtprocent, muskelmasse og vægt): Tanita BC 420 SMA

Læs mere Sundhedsmålinger