Hertzsprungs legat.jpg Foto: Shutterstock/fotomontage 29.08.2018

Søg Hertzsprungs Legat!

Hertzsprungs Legat er under nedlæggelse og uddeler derfor i 2018 et antal legater til voksne med udviklingshæmning, samt til forældre til mindreårige børn med udviklingshæmning (0-17 år)

Hvad kan man søge til?
Legatet støtter mennesker med udviklingshæmning og der kan søges til næsten alle slags formål. Det kunne eksempelvis være støtte til en persons egne udgifter ved ferie.

Der ydes ikke støtte til selve ledsagelsen og udgifter ved at medtage ledsager.

Andre formål kunne være kontingent ved deltagelse i aktiviteter/fritidsinteresser, anskaffelser eks. computer, møbler, senge, cykler, tøj, ophold på eks. efterskole og højskole og meget mere, som tilgodeser personen med udviklingshæmning.

Små projekter med bred almen interesse kan også komme i betragtning.

Hvad lægges der vægt på?

  • At ansøger (barn eller voksen) er udviklingshæmmet
  • Ansøgers generelle økonomiske situation, herunder indkomst, formue og mulighed for selv at anskaffe det ansøgte
  • Om legat vil medvirke til at det ansøgte kan anskaffes


Legatstørrelser forventes at ligge på 1.000 - 10.000 kr.

Ved tildeling af legat skal legatmodtager oplyse cpr. nr. til Landsforeningen LEV.

Ansøgningsfrist 22. oktober 2018 klokken 12:00.

Spørgsmål rettes til Sonja Pelle Nielsen i LEVs sekretariat

Familiekurser - efteråret 2018

Familiekurser - efteråret 2018