13.08.2010

Pressemeddelelse fra Dansk Blindesamfund: Tudekiks til Trøjborg

KLs formand Jan Trøjborg har i et læserbrev i Politiken den 11. august 2010 beklaget den hetzagtige tone, der har været i sommerens debat om udgifterne på det specialiserede socialområde. Er det så en undskyldning for borgmestrenes og de ledende kommunale embedsmænds udtalelser om gøgeunger og forkælede handicappede? Næh, Trøjborg mener, at det er kommunerne, der udsat for hetzen!

Vi er også kede af tonen i debatten. Den har berørt mange af vores medlemmer dybt. Vi er chokerede over, at så mange kommunale beslutningstagere har valgt at hænge en bestemt befolkningsgruppe ud.

Den måde, borgmestre og KL-repræsentanter fra påsken og fremefter omtalte medborgere med et handicap på, var grov, generaliserende og unuanceret. Når en næstformand i KL, der repræsenterer partiet Venstre, kan kalde en befolkningsgruppe for gøgeunger, er det groft, og når flere borgmestre både fra Socialdemokraterne og Venstre lagde ansvaret for kommunernes dårlige økonomi over på enkeltborgere, var det skandaløst. Her ville det have været rart, om Jan Trøjborg havde bidraget til at sikre en nuanceret og værdig debat, men han stod ikke tilbage for at hetze os.

Den veltilrettelagte, kommunale pressestrategi fik det til at fremstå, som om borgere med et handicap har fået i pose og sæk, og at grunden hertil er en alt for gavmild lovgivning og et slapt ankesystem, der giver borgerne ret alt for tit.

Sandheden er, at der ikke siden 2007 er sket ændringer i lovgivningen, der giver borgere med handicap flere rettigheder eller flere ydelser. Gøgeungen har altså ikke fået mere mad.

Vi oplever også, at kommunerne efterhånden bruger ankesystemet som en slags sagsbehandlere. Det sker ved, at kommuner helt automatisk giver borgere med handicap afslag på ansøgninger om hjælpemidler og lader det være op til ankesystemet at behandle sagerne og evt. omstøde afgørelserne, hvis altså den enkelte borger har kræfter til at anke en afgørelse.

Hvis det specialiserede handicapområde er blevet dyrere siden 2007, skyldes det, at kommunerne, der har overtaget mange tidligere amtslige institutioner, sætter prisniveauet for disse institutioner højt, så andre kommuner er med til at betale gildet, og at kommunerne har opbygget et større bureaukrati for at kunne håndtere opsyn med og betaling af fakturaer til hinanden.

Udgiftsstigningerne handler altså om visiteringer, beslutninger, lønaftaler og prisfastsættelser, som kommunerne selv er ansvarlige for. Ikke den enkelte borger. Det handler også om mistillid og krejlen mellem kommunerne, når de skal løse opgaver i fællesskab. Det handler om en forbløffende dårlig budgetlægning. Er disse konstateringer mudderkastning?

Nu står Jan Trøjborg så frem og minder mest af alt om en hund, der har fået prygl. Det er ynkeligt at læse, og man får ikke den mindste sympati for KL, der med sit store embedsmandsapparat har hængt enkeltborgere ud og nu prøver at påtage sig offerrollen. Giv Trøjborg en tudekiks og lad os så få en debat, om kommunerne virkelig kan håndtere det specialiserede handicapområde, eller om der må andre løsninger til. Man kan tilsyneladende ikke overlade noget til kommunerne, der synes at være ude af stand til at planlægge indsatsen effektivt og i overensstemmelse med lovgivningen og borgernes behov.

Kontakt: Thorkild Olesen, landsformand, mobil 23 40 92 00.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap