10.08.2010

Pressemeddelelse fra SL: Pas på KL

KL opfordrer i et notat landets kommuner til at stramme skruen når det handler om indsatsen på det specialiserede sociale område. KL forsøger med notatet at balancere mellem ønsket om økonomisk styring og overholdelse af Serviceloven. "Men notatet efterlader en sær smag i munden af, at KL opfordrer kommunerne til at bryde loven," siger Socialpædagogernes formand Kirsten Nissen.

I det nyligt udsendte notat fra KL bliver der lagt op til, at kommunerne definerer rammer for deres indsats på det specialiserede område i et forsøg på at gennemføre en stærkere grad af økonomisk styring af området. Et område, hvor mange kommuner klager over, at udgifter er løbet løbsk. Men opfordringen til at lægge faste skabeloner for ydelser til de forskellige grupper af borgere på det specialiserede sociale område strider med intentionen af Serviceloven mener Kisten Nissen:

"Det er uhyre centralt, at vi hele tiden holder os for øje, at det særlige ved Serviceloven er, at det er en kompensationslov. Hver borger, der er omfattet af loven, har krav på en individuel vurdering og en faglig udredning af, hvad der i det konkrete tilfælde er behov for af indsats. Det rimer skidt med, at KL med det her notat lægger op til, at kommunerne fremover skal opstille overordnede kriterier for, hvad der skal udløse ydelser. Ganske vist lægger de i notatet op til, at kommunerne jo ikke må lægge loft over deres indsats. Men det er mig en gåde, hvordan det skal undgås ude i kommunerne, al den stund de med det her notat i hånden får besked på at nedfælde en gældende ramme for området."

Kirsten Nissen deler derfor bekymringen blandt de eksperter, der har givet udtryk for, at notatets indhold er på kanten i forhold til gældende sociallov. Ligesom hun undrer sig over de kommunale eksempler, KL vælger at krydre notatet med:

"KL vælger i notatet at fremhæve Horsens Kommune, der giver eksempler på, hvordan man kan stramme skruen på det særlige sociale område. Men en del af de eksempler, Horsens giver, er så tydeligt på kant med loven - og almindelig anstændighed - at det skriger til himlen. Fx får Horsens på den måde ros for sin indsat med at hive udsatte unge under 18 hjem til egne hybler i kommunen. I stedet for - som loven foreskriver - at følge dem med en fagligt forsvarlig socialpædagogisk indsats ind i voksenlivet."

KL's notat, "Fastlæg et serviceniveau på det specialiserede sociale område" blev sendt til landets kommuner i begyndelsen af juli.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap