23.08.2010

Pressemeddelelse fra SL: Vi giver gerne bud på hvordan man skærper kvaliteten

Socialminister Benedikte Kier mener, det ikke det er dårlig økonomi, men manglende faglighed, der er årsag til problemer på socialområdet. "Man kan ikke se bort fra økonomien som årsag, men vi er enig med ministeren i, at fagligheden kan skærpes, og vi vil gerne deltage i debatten om hvor og hvordan," siger Socialpædagogerne.

 

Socialministeren giver ikke kommunerne ret i, at problemer på det specialiserede økonomiske område skyldes dårlig økonomi. Hun mener kommunerne skal styrke faglighed nødvendig for at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde. Socialpædagogerne vil gerne bidrage til en oprustning af fagligheden i arbejdet med udsatte børn og unge:

"Vi vil rigtig gerne være med til at diskutere, hvordan kvaliteten og fagligheden kan styrkes når det handler om håndteringen af børnesager. I vores optik handler det om, at vi skal sætte ind langt tidligere, og at vi i langt højere grad skal styrke arbejdet med en grundig og fagligt funderet matchning af det enkelte barn og anbringelsesstedet. Det afgørende er nemlig, at et udsat barn får det rigtige tilbud første gang. Og det kræver undersøgelser, udredning og handleplaner. Det er ikke af bare afgørende betydning for, at barnet rent faktisk får et ordentligt og varigt tilbud. Det er også god økonomi, fordi det forhindrer de dyre skift i anbringelser. Så jeg vil gerne opfordre kommunerne til i langt højere grad at trække på de kompetencer, den viden og de erfaringer, Socialpædagogerne har fra deres daglige arbejde arbejdet med udsatte børn og unge," siger Benny Andersen.

"Men når det er sagt, så kommer man ikke uden om at skulle tale økonomi, når vi skal se på problemer på det specialiserede område. Kommunernes økonomiske virkelighed er lige nu præget af krav om nulvækst og strammere styring af udgifterne, så det er uden for enhver diskussion, at kommunernes økonomi spiller ind på sagsbehandlingen. Det er der jo også talrige eksempler og undersøgelser, der viser. Vi har derfor også længe peget på, at en grundlæggende ændring af finansieringen på anbringelsesområdet fortsat er helt nødvendig. Ellers vil vi vedblive at se sager, hvor økonomien har hindret en kommune i at gribe ind i tide og gøre det nødvendige over for et socialt udsat barn," siger Benny Andersen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap