11.08.2010

Pressemeddelelse: Uanstændigt!?

At sige, at KL i Jan Trøjborg har fået en populist som formand ville være uanstændigt, og det er da heller ikke Landsforeningen LEVs stil. Vi understøtter i stedet vores udsagn med fakta, der oftest er hentet fra den Deloitte-rapport, som KL selv har været med til at få udarbejdet.

I "Stop hetzen mod kommunerne og lad os samarbejde" i dagens udgave af Politiken starter Jan Trøjborg med at kalde organisationernes forsvar overfor KL's kampagne på det specialiserede område for uanstændig. KL's kampagne har bestået af ekstreme enkeltsager, men dette forhindrer ikke Jan Trøjborg i at ønske mudderkastningen afløst af en ordentlig dialog! Landsforeningen LEV går gerne i dialog, men det må være legitimt, at vi i medierne tilkendegiver, at KL's kampagne mere udstiller kommunernes manglende evner til komme med et ordentligt tilbud end forældrenes "kræve-mentalitet".

Og han er ikke den eneste. Med overskriften "Kommunerne værner om de handicappede" (Kristeligt Dagblad, 9. august) går formand for Social- og Sundhedsudvalget i KL, Anny Winther, til angreb på os fra handicaporganisationerne, som påstår, at der er sket forringelser på handicapområdet. Forældre bliver angrebet for at være grådige og kræve løsninger, som udløser millionregninger. Anny Winther understreger, at der ikke er tale om besparelser, men tale om at reducere i vækst, fordi andre serviceområder har måttet bøde med serviceforringelser til fordel for handicappede. Anny Winther efterlyser, at vi som organisationer/pårørende i stedet for at brokke os, tager et medansvar og viser vejen til løsninger.

Kære Anny Winther. Forældre til f.eks. mennesker med udviklingshæmning har i tavshed givet et kæmpe bidrag til at hjælpe med at finde løsninger. Altid hører vi fra jer politikere, at vi bare stiller krav. Det er ganske enkelt ikke rigtigt.

Vi kan som forældre godt mærke de 2 % - 5 % besparelser, der generelt har været årligt på bl.a. bosteder igennem de sidste år. Der skæres det eneste sted, hvor lederne kan tage midler fra, nemlig på personalesiden. Det betyder, at rigtig mange mennesker på botilbud ikke kommer på ferie, ikke kommer på små udflugter, men sidder hjemme og ser fjernsyn hen over sommeren. Her går turen ikke til Toscana eller Sydfrankrig, men til mor og fars trygge rammer, hvis man er så heldig at have pårørende, som inviterer på 1 - 2 ugers ferie.

Og der er heldigvis mange, som har forældre, der igen og igen, med glæde påtager sig at give pleje, omsorg og oplevelser for deres 20-, 30-, 40-, 50-årige børn. Mennesker, hvor mange skal have hjælp til at tage tøj på, komme på toilettet, blive vasket, spise osv. Hen over året tager de samme forældre sig af weekend-besøg, henter og bringer, tager til læge, på hospitaler, til aktiviteter og deltager i møder, på nøjagtig samme vis, som de gjorde da vores børn var mindreårige. Vi gør det uden brok og krav. Vi gør det af kærlighed til vores børn, men også fordi, at hvis ikke vi gjorde det, ville vores pårørende ikke få adspredelse og i mange situationer ikke blive forstået.

Har kommunerne gjort sig den ulejlighed at se på hvilket stykke "frivilligt" arbejde det er og så kvittere med at sige pænt tak. Nej, det gør man ikke. Politikerne kritiserer gang efter gang, at man kræver sin ret og ikke gør nok. Jeg spørger således bare: "Hvem er det der anlægger den brokkende tone? Borgeren, der ikke får sin ret, eller kommunerne, der ikke opfylder sine pligter?"

Så, Anny Winther og Jan Trøjborg: Jeg skal ikke gøre mig klog på hvordan og hvorfor det specialiserede område sprænger jeres budgetter - det har jeg som borger valgt jer til at forvalte, men det er ukorrekt, når I siger, at, at der ikke også er sket besparelser på det specialiserede område. Der er sket forringelser på de enkelte tilbud. Så lad dog være med at påstå andet!

I et år hvor FN's Handicapkonvention træder endeligt i kraft er mit ønske blot, at også mennesker med udviklingshæmning får mulighed for et selvstændigt liv. Og nu hvor ferietiden synger på sidste vers, tænker jeg, at det kunne være dejligt, om også mennesker med udviklingshæmning fik mulighed for tage på en ferie, som ikke koster kr. 15.000.00 - 20.000 for en enkelt uge.

Landsforeningen LEV, og jeg tror for den sags skyld godt, at jeg kan tage alle andre handicaporganisationer med, er ikke imod besparelser. Vi er imod forringelser, der stiller enkelte grupper væsentligt dårligere end resten af befolkningen.

Med håb om at debatten kan få en saglig drejning, hvor det bliver tilladt som borger og interesseorganisation at sige sin mening uden straks at blive udråbt som grådig og usaglig, ser jeg frem til en dialog, som ikke blot foregår i pressen, men også ansigt til ansigt - I er velkomne i LEVs kontor i Hvidovre.

Med venlig hilsen
Sytter Kristensen
Formand for Landsforeningen LEV

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap