TBB_portraet_009_lille.jpg 21.12.2010

Ny formand for Det Centrale Handicapråd

Tue Byskov Bøtkjær tiltræder posten som ny formand for Det Centrale Handicapråd pr. 1. januar 2011

Tue Byskov Bøtkjær er udnævnt til ny formand for Det Centrale Handicapråd. Han overtager formandsposten 1. januar 2011, hvor han afløser Ester Larsen, der har virket som formand siden 2004.

Tue Byskov Bøtkjær er direktør i Foss Analytical A/S med ansvar for global HR og kommunikation. Ved siden af sin erhvervskarriere har Tue Byskov Bøtkjær været medstifter af fonden bag projektet Refugees United, der er et projekt, som skal hjælpe flygtninge over hele verden med at finde forsvundne familiemedlemmer og venner.

Derudover har Tue Byskov Bøtkjær være med til at grundlægge Rehabiliteringscentret for Etniske Kvinder (R.E.D) samt siddet i bestyrelsen for centret i en årrække.

Socialminister Benedikte Kiær siger:
"Med Tue Byskov Bøtkjær får vi få en meget dygtig og engageret formand for Det Centrale Handicapråd. Han vil med sin erhvervserfaring og sit sociale engagement kunne løfte Det Centrale Handicapråd til i højere grad at sætte en dagsorden med fokus på den brede inklusion og åbenhed i samfundet, som er nødvendig for, at mennesker med handicap kan være en del af samfundet på lige fod med andre.

Tue Byskov Bøtkjær siger:
"Jeg er stolt over udnævnelsen som formand for Det Centrale Handicapråd, som er en spændende udfordring, der ligger godt i tråd med det sociale arbejde, jeg hidtil har udført.
En af de væsentligste opgaver bliver at sætte handicappedes forhold på dagsordenen i medierne, hos politikerne og i den brede befolkning, så vi igennem en øget forståelse for handicappedes vilkår i dagligdagen i højere grad ser mennesker med fysiske og psykiske udfordringer som et aktiv for samfundet."

Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt råd, som blev etableret i 1980. Rådet er nedsat for at rådgive regering og Folketing samt centrale offentlige myndigheder i handicapspørgsmål.

Fra 1. januar 2011 sker der en fornyelse af Det Centrale Handicapråd, som skal gøre Rådet mere dynamisk og dagsordenssættende. Rådet skal drøfte overordnede problemstillinger, fremtidige udfordringer og perspektiver i forhold til personer med handicap. Samtidig udvides antallet af medlemmer af Rådet, som kommer til at bestå af blandt andet repræsentanter for handicaporganisationerne, de kommunale parter, arbejdsmarkedets parter og forskningsverdenen.

Kilde: SM.dk