imr_logo_nyt.jpg 21.12.2010

Ny organisering af arbejdet med ligebehandling for mennesker med handicap

Fra årsskiftet er overvågningen af Danmarks arbejde med at gøre FNs Handicapkonvention til virkelighed, lagt i Institut for Menneskerettigheder. Instituttet skal holde øje med om Danmark overholder konventionen - og om der sker fremskidt i ligebehandlingen af mennesker med handicap. Det betyder at Center for Ligebehandling af Handicappede lukker.

Den 13. december afholdte Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH) en konference, der sætter punktum for centrets 17 år lange arbejde for ligebehandlingen. Konferencens fokus var dog ikke bagud skuende. Den handlede først og fremmest om den fremtidige indsats i Institut for Menneskerettigheder (IMR)og i Det Centrale Handicapråd (DCH). IMR skal fremover overvåge Danmarks indsats for, at gøre FNs handicapkonvention til virkelighed, mens DCH skal holde kog i den langsigtede, handicappolitiske debat.

Der er nok for de to organer at tage fat på. Landsformand i LEV, Sytter Kristensen, deltog i konferencens paneldebat, og markerede bl.a., at IMR skal være særligt opmærksom på vilkårene for mennesker med udviklingshæmning.

- FNs Handicapkonvention gælder også for mennesker med udviklingshæmning. Og jeg håber, at IMRs arbejde med konventionen kan være med til at gøre en ende på diskriminationen af udviklingshæmmede. Man kunne fx kaste et kritisk blik på, om kommunerne respekterer udviklingshæmmedes retssikkerhed godt nok. I de her sparetider, synes jeg vi hører en hel stribe af groteske historie, siger Sytter Kristensen, Landformand i LEV.

DCH skal fremover i endnu højere grad sætte fokus på Danmarks langsigtede handicappolitiske visioner. Rådet skal sætte en visionær dagsorden for ligebehandlingen, og være et forum for en national handicappolitisk dialog.

- DCHs initiativ med nedsættelsen af tænketanken om fremtidens boliger til mennesker med handicap var et vigtigt initiativ. Der er behov for stålsat vilje og fokus, hvis vi skal sikre værdige boliger til mennesker med udviklingshæmning. I 2011 håber jeg, at rådet vil følge op på tænketanken, og hjælpe til med at holde Folketing og kommuner op på de mange fine ord.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap