guldborgsund_logo.gif 20.12.2010

Ulovlig administration med store konsekvenser

Guldborgsund Kommune har besluttet at omdanne et specielt dagtilbud for børn til et almindeligt dagtilbud. Selv kalder kommunen ændringen "af organisatorisk og strukturel karakter". Men den går ikke. LEV og Spastikerforeningen har bedt socialministeren forholde sig til problemet.

Guldborgsund Kommunes beslutning om at nedlægge specialbørnehaven Solsikken - som i dag er et særligt dagtilbud efter serviceloven (§32) - for at konvertere tilbuddet til et dagtilbud efter dagtilbudsloven er ulovlig.

Det har forældrene til børnene, der går i Solsikken, sagt længe. Og Spastikerforeningen og Landsforeningen LEV bakker op. Men kommunen vil enten ikke indrømme, at de handler ulovligt. Eller også er de ligeglade - - måske fordi kommunen forventer at spare cirka 1,7 millioner kroner på denne kreative handling.

Klarhed ønskes
LEV og Spastikerforeningen har i den forgangne uge bedt socialministeren så hurtigt som muligt bringe klarhed over retstilstanden på området. Kommunen har reageret ved selv at kontakte ministeren. Her skriver de, at målet er at sidestille de handicappede børn med øvrige børn. Tilbuddet skal ikke ændres indholdsmæssigt.

- Det kan godt være, at de siger, at de forskellige børnepasningstilbud skal harmoniseres, men disse børn kan jo ikke harmoniseres med andre børn. Det er jo ikke for sjov, at de går i et særligt dagtilbud. De er visiteret til et særligt tilbud, fordi de har nogle særlige behov, og kommunen er forpligtet til at stille et særligt tilbud til rådighed. Kommunen kan godt tage den enkelte sag op og revisitere til et andet tilbud, såfremt der er sket ændringer i barnets behov. Men der skal altid foretages en individuel vurdering, siger LEVs landsformand Sytter Kristensen, og fortsætter:

- Det er hamrende ulovligt uden videre at ændre Solsikken til at almindeligt tilbud.

I Landsforeningen LEV og i Spastikerforeningen håber vi meget, at kommunen vil besinde og vedkende sig, at man har begået en fejl. Et langstrakt forløb i klagesystemet kan derved undgås, hvilket må være til fordel for alle parter - ikke mindst børnene, der går i Solsikken, og deres forældre.

- Jeg håber, at ministeren vil handle hurtigt i denne sag. Der må en afklaring til. Andre kommuner skulle nødigt få lignende alt for kreative ideer, siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap