penge.jpg 21.12.2010

Urimeligt loft over tabt arbejdsfortjeneste vedtaget

Et snævert flertal i Folketinget vedtog torsdag forslaget om et loft på 19.600,- om måneden over tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som passe deres barn med handicap hjemme. Regeringen og DF har med vedtagelsen fået ansvaret for et alvorligt tilbageskridt i dansk handicappolitik. Kompensationsprincippet er knægtet, og mange familier, som får et barn med handicap, vil fremover blive hårdt ramt.

Forløbet frem mod vedtagelsen af lovforslaget om loft over tabt arbejdsfortjeneste har været besynderligt. Alle med forstand på området har advaret mod at indføre loftet - især fordi det sættes så lavt at selv helt almindelige mellemindkomstfamilier rammes hårdt, hvis de får et barn med handicap, hvor det er den bedste løsning at barnet passes hjemme.

De faglige organisationer på området har udtrykt skepsis, socialchefernes formand har kaldt det et tilbageskridt for forebyggelsesarbejdet, og samtlige handicaporganisationerne har protesteret over angrebet på kompensationsprincippet. Selv Kommunernes Landsforening har udtrykt bekymring for, at loftet kan betyde øgede udgifter til dag- og døgntilbud for børn med handicap - og at besparelsen dermed ædes op af nye udgifter.

Alligevel har regeringen og DF stædigt fastholdt forslaget i helt uændret form.

- Det er mærkeligt at den massive modstand ikke har gjort indtryk. Argumenterne imod loftet har jo været stærke og solide. Økonomien holder ikke, og det er børne- og familiepolitisk tåbeligt. Og regeringen har jo ikke engang præsteret nogen egentlig modargumentation. Det er nok rigtigt, at de offentlige finanser er pressede, men det her loft løser ingen problemer - tvært imod, siger Sytter Kristensen, formand for Landsforeningen LEV.

Forslaget - som pr. 1. januar 2011 er gældende lovgivning - rammer alle nye familier, som er nødt til at passe deres barn med handicap hjemme. I LEV vil vi forsøge at følge udviklingen i årene fremover.

- Det er vigtigt at vi holder de ansvarlige beslutningstagere op på konsekvenserne af loftet. Nu har man vedtaget, at det skal koste fx 10 - 12.000 kr. om måneden, hvis man som skolelærer eller sygeplejerske får et barn med handicap, som skal passe hjemme. Pludselig er det blevet rigtig dyrt, at få et barn med alvorlige handicap. Det er helt urimeligt, siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap