10.06.2010

Pressemeddelelse fra DCH: Tonen i debatten om det specialiserede socialområde

Det Centrale Handicapråd (DCH) advarer mod tonen i debatten om det specialiserede socialområde. Vi risikerer et skred i menneskesynet, advarer formand Ester Larsen og beder de ansvarlige ministre holde øje med debatten.

Det er krisetid - og tid til forhandling mellem staten og kommunerne om de kommunale budgetter. Regeringen har dekreteret nulvækst i kommunerne, mens kommunerne svarer, at nulvækst især på det sociale område er en umulig ambition. Det har fået DCH til at sætte styringen af det specialiserede socialområde på dagsordenen:

"Jeg må med beklagelse konstatere, at kampen desværre især føres på det specialiserede socialområde. Det vil sige de ydelser og den service, som retter sig mod børn og voksne med særlige behov. Det er for eksempel børn, som er anbragt uden for hjemmet på opholdssteder, bo- og dagtilbud til voksne med handicap samt specialundervisning og institutioner til børn med handicap. Det er en sårbar gruppe, som er uden ansvar og indflydelse på deres situation", udtaler Ester Larsen.

DCH konstaterer med beklagelse, at retorikken er hård og unuanceret. Kommunerne har udpeget børn, der er anbragt uden for hjemmet, mennesker med alvorlige fysiske handicap og børn med behov for specialundervisning som særlige syndebukke, der tager penge fra de såkaldt normale borgere.

"Som formand for Det Centrale Handicapråd må jeg råbe vagt i gevær, når kommunerne lægger dette snit over for en række borgere, som har behov for hjælp. Mens andres kontakt til de kommunale ydelser begrænser sig til få, ganske vist vigtige dele af tilværelsen, er hele disse menneskers liv ofte lagt i hænderne på andre. Men desværre må jeg notere mig, at man skelner på denne måde i kommunerne, og at retorikken er blevet tiltagende hård. Kommunale topfolk har for eksempel beskrevet det specialiserede socialområde som en 'skadelig gøgeungeeffekt'", konstaterer Ester Larsen.

Det Centrale Handicapråd advarer derfor om, at denne retorik kan betyde et skred i menneskesynet. DCH minder om, at Danmark har underskrevet FN's handicapkonvention, som garanterer lige rettigheder og muligheder for alle, uanset handicap.

Det Centrale Handicapråd opfordrer endvidere Finansministeriet og KL til at lave en grundig analyse af den økonomiske udvikling inden for det sociale område og undervisningsområdet i forhold til mennesker med handicap.

Det Centrale Handicapråd peger derudover på, at Folketinget har fastsat nogle rettigheder for en gruppe medborgere, der har behov for hjælp og støtte. Derfor besluttede DCH på sit møde i går at bede statsminister Lars Løkke Rasmussen, som minister for pressen og socialminister Benedikte Kiær, som koordinerende minister på handicapområdet, om at tage afstand fra den udgrænsende tone i debatten.

"Regeringen bør medvirke til, at vi bevarer anstændigheden, selvom samfundet som helhed skal spænde livremmen ind", slutter Ester Larsen.

Hvis du ønsker uddybende kommentarer, er du velkommen til at kontakte formand for Det Centrale Handicapråd Ester Larsen på tlf. 6532 3508 / mobil 5120 3013 eller konstitueret sekretariatschef Ane Esbensen på tlf. 3311 4044 / mobil 2282 2942.

Det Centrale Handicapråd blev oprettet af Folketinget i 1980 og varetager to opgaver: Det rådgiver de offentlige myndigheder samt overvåger reglerne, lovgivningen og praksis på handicapområdet. DCH er sammensat af repræsentanter for brugerorganisationerne og myndighederne.

Det Centrale Handicapråd, Bredgade 25 F, 4. 1260 København K. Tlf.: 3311 1044 Mail: dch@dch.dk

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap