14.06.2010

Pressemeddelelse fra DH: Minister fastholder nedskæring

Socialminister Benedikte Kiær fastholder nedskæring af tabt arbejdsfortjeneste.

Danske Handicaporganisationer (DH) mener, at tabt arbejdsfortjeneste er en god og billig ordning for forældre og børn og for samfundet som helhed. Men socialminister Benedikte Kiær vil begrænse antallet af modtagere af tabt arbejdsfortjeneste, der er visiteret til ordningen af kommunerne.

Det fremgik af det åbne samråd i Folketinget i dag. Ifølge socialministeren er ordningen blevet for lukrativ og forældre får for store beløb for at passe deres handicappede børn i hjemmet. DH forstår ikke dette budskab, når ministerens egne tal viser, at kun 264 af de i alt ca. 18.000 modtagere af tabt arbejdsfortjeneste får udbetalt mere end 400.000 kr. Den gennemsnitlige udbetaling for langt størstedelen af modtagerne er under 200.000 kr. årligt.   

Et månedligt loft på 19.247 kr. vil ramme hårdt, uanset om forældrene har tabt arbejdsfortjeneste i få eller mange timer. Det kan blive afgørende for, at familier fremover ikke kan anvende denne løsningsmulighed, fordi indtægtsnedgangen bliver for stor.

Socialministeren mener ikke, at der kommer afledet efterspørgsel efter andre ydelser. DH er ikke i tvivl om, at det lave loft over tabt arbejdsfortjeneste vil medføre pres på andre og langt dyrere ordninger. Det koster. Men det anerkender ministeren tilsyneladende ikke.

Flere gange under samrådet fremhævede ministeren, at Danmark er kommet bedre ud af krisen end mange af de øvrige lande som følge af regeringens politik. Så undrer det DH, at ministeren samtidig vælger nedskæringen i tabt arbejdsfortjeneste, der rammer de svageste borgere.

Desværre svarede ministeren ikke på spørgsmålet fra Mette Frederiksen (S) om, hvad der har ændret sig siden den tidligere konservative socialminister Henriette Kjær fremhævede tabt arbejdsfortjeneste som en god ordning. I Kristeligt Dagblad den 29. maj 2020 sagde den daværende socialminister Henriette Kjær, at forældre gør både samfundet og børnene en tjeneste, når de vælger at passe handicappede børn hjemme i stedet for at sende dem på institution: "Det er én ting, at man ikke er på arbejdsmarkedet, men det kan ikke passe, at man også stilles ringere, når man sparer samfundet for penge. Det giver ikke mening, hvis vi gerne vil have, at forældre beholder deres børn hjemme."

DH er helt enig med den tidligere konservative politik.

For nærmere oplysninger og udtalelser kontakt
DH's formand
Stig Langvad
Tlf.: 86 12 38 40/40 38 06 36

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap