11.06.2010

Pressemeddelelse fra SL: Socialpædagoger glade for socialministerens udmelding

Socialminister Benedikte Kiær afviser KL's krav om lovændring på det specialiserede sociale område. Ministeren er ikke parat til at ændre grundpræmisserne i Serviceloven. Og den udmeldinger glæder Socialpædagogerne: "Det er opløftende, at ministeren på den måde slår ring om de udsatte gruppers retssikkerhed," næstformand Benny Andersen.

Ministeren er uenig med KL i, at det særlige sociale område har brug for en lovændring. I et interview med TV2 News afviser Benedikte Kiær at ændre på de grundlæggende principper i serviceloven, som slår fast, at der skal være tale om en konkret individuel vurdering. Ministeren kaldte de eksempler, KL i den seneste tid har fremlagt, for "at sammenligne æbler og pærer" og opfordrer til at se tingene i større sammenhæng, og ikke ud fra enkeltsager. KL og regeringen sidder netop nu i forhandlinger om det kommende års kommunale økonomi. Og det er netop den trængte økonomi, der får KL til at kræve lovændringer af regeringen. Lovændringer Benedikte Kiær altså ikke er enig i. Udmeldingen fra socialministeren vækker glæde hos Socialpædagogerne:

"Det er godt at høre, at ministeren er så klar i mælet, når det handler om at sætte KL på plads i deres iver for at skrue ned for kompensationsprincippet i Serviceloven. Det viser ikke bare, at vi har en socialminister der tager de svageste grupper alvorligt. Men også, at hun er enig med os og mange andre i, at det vil udgøre et stort demokratisk problem at snige en lovændring ind i økonomiforhandlingerne. Det centrale element i Serviceloven er den individuelle vurdering af hver enkelts specifikke behov. Udgangspunktet er, hvad der er bedst for borgeren - ikke for kommunen. Men det har man på det seneste kunnet opleve, at KL nu er villige til at smide ud med badevandet - fordi de er trængt på økonomien. Så det var en befrielse at høre ministeren tale den holdning midt imod," siger Benny Andersen.

Benny Andersen håber desuden, at KL vil lytte til landets borgmestre:

"Vi har netop været ude at spørge landets borgmestre, hvordan de ser på finansieringen på det specialiserede sociale område. Og her var der ingen tvivl: 70 procent af dem svarer, at de mener finansieringen bør ændres," siger Benny Andersen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap