28.05.2010

Uredelig og usmagelig kampagne mod udviklingshæmmede

Mennesker med udviklingshæmning er blevet ofre for en helt enestående uvederhæftig kampagne fra landets kommuner. I det seneste år har vi gang på gang lagt ører til borgmestres forklaringer om huller i kommunekassen, som skyldes de grådige specialtilbud.

Nu viser en undersøgelse fra Socialpædagogisk Landsforbund, at borgmestrene selv har ansvaret for de milliard-store ekstraregninger. Prisen på specialtilbuddene er skruet op, og der medregnes administrative udgifter i taksterne i modsætning til tidligere. Samtidig dokumenterer undersøgelsen det, som vi hele tiden har vidst var undervejs, nemlig at hele det specialiserede område er ved at blive afspecialiseret.

Alt sammen skyldes det et skændigt kredsløb, hvor kommunerne har forsøgt at malke hinanden i forbindelse med salg af specialiserede serviceydelser.

De eskalerende udgifter har fået flere og flere kommuner til at lave egne specialiserede tilbud til de borgere, som tidligere har modtaget tilbuddene i en anden kommune. Dermed afspecialiseringen.

I stedet for at rydde op har man fra regering og KL's side valgt igen at skubbe aben over på mennesker med udviklingshæmning. Det har man gjort i form af den nye lov om handlekommune og betalingskommune, som i realiteten stavnsbinder udviklingshæmmede til en bestemt kommune.

Men løsningen ligger heldigvis lige for - og den vil oven i købet være en økonomisk fordel for kommunerne: Med redelighed og økonomisk ansvarlighed (dvs. man vælter ikke alle mulige udgifter ud på de andre kommuner), vil det være muligt at handle på tværs af kommunerne med konkrete specialiserede tilbud - ex. vedrørende beskyttede værksteder. På den måde vil man også kunne sikre eller øge kvaliteten.

Det kræver bare, at man vil det her område - og en total gennemsigtighed i forvaltningen af det.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap