vaerdigt_liv.jpg 02.11.2010

Et værdigt liv for mennesker med udviklingshæmninger

Essay fra Nordisk Forum for Socialpædagoger

Essayet tager sit afsæt i, at til trods for mange årtiers bestræbelser på at normalisere og integrere mennesker med udviklingshæmninger er dette ikke lykkedes i de nordiske lande. Der er langt igen til målene er nået. Der er behov for at italesætte en ændret vision i den samfundsmæssige og politiske debat. En vision om et værdigt liv i medborgerskab via inklusion og deltagelse.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap