laura funch jel012_lav opl2_281x187.jpg 07.11.2010

HK: Loft over TA er skidt for ligestillingen

Regeringens forslag om loft over tabt arbejdsfortjeneste er også skidt for ligestillingen mellem mænd og kvinder. Det meget lave loft på ca. 19.600,- pr måned vil betyde, at det i endnu højere grad end tidligere bliver kvinder, som bliver hjemme og passer barnet. Det skriver fagforeningen HK.

Forslaget om loft over tabt arbejdsfortjeneste er et hårdt angreb på fremtidens familier med børn med handicap. Mange vil få svært ved at klare hverdagen økonomisk. Og nogle vil blive tvunget til at anbringe deres barn i et døgntilbud, selvom det ikke er den bedste løsning for barnet og familien. Men ikke nok med det. Loftet vil også være skidt for ligestillingen.

Med den udformning forslaget har nu, bliver det et hårdt slag for familier, der i forvejen er ramt at en alvorlig social hændelse, som nu også straffes hårdt økonomisk. Og her på en måde, der i praksis rammer kvinder særligt hårdt, siger Mette Kindberg, næstformand i HK. 

Der er allerede med den eksisterende ordning flere kvinder end mænd, som modtager tabt arbejdsfortjeneste og passer deres barn med handicap hjemme. Med et loft på 19.600,- om måneden vil kønsfordelingne blive endnu mere skæv fordi mænd oftest har en højere indkomst. I bemærningerne til lovforslaget anføres det imidlertid, at forslaget ikke vil få nogle ligestillingsmæssige konsekvenser.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap