01.11.2010

KL svarer udenom på åbent brev fra LEV

KL forholder sig i svar til LEV ikke til organisationens egen tilkendegivelse af, at det er ok med flere børn i døgntilbud som resultat af regeringens forslag om loft for tabt arbejdsfortjeneste.

LEV udsendte den 28. september et åbent brev som reaktion på et høringssvar fra Kommunernes Landsforening vedrørende regeringens forslag om et beløbsloft på "tabt arbejdsfortjeneste" - en ydelse som mange forældre med et hjemmeboende handicappet barn modtager.

Baggrunden for det åbne brev var, at KL i høringssvaret indirekte erkender, at en afledet effekt af forslaget kan være, at flere børn med handicap bliver anbragt på døgninstitution.

Nu har Anny Winther, formand for KL's social- og sundhedsudvalg, sendt et svar til LEV. Heri gentager hun i stor udstrækning, hvad KL har skrevet i høringssvaret. Tilbage står, at hun ikke svarer på dette spørgsmål, som var selve anledningen til for LEV at sende det åbne brev:

"Synes politikerne i KL's Social- og Sundhedsudvalg virkelig, at flere anbringelser er god børne- og familiepolitik?"

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap