01.11.2010

Loft over tabt arbejdsfortjeneste: Dyrt og utilfredsstillende

Socialchefernes formand kalder regeringens forslag om loft over tabt arbejdsfortjeneste for en dyr og utilfredsstillende løsning.

Socialchefforeningen holder årsmøde i disse dage. I sin beretning gennemgår foreningens formand Ole Pass en række aktuelle emner - blandt andet får Regeringens forslag om loft over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste et par ord med på vejen: "Det er […] et alvorligt tilbageskridt, at man i forbindelse med Regeringens genopretningspakke drastisk forringer muligheden for at yde tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der tager hånd om deres handicappede barn i hjemmet" .

Ole Pass ser de nuværende muligheder for at yde tabt arbejdsfortjeneste som en del af strategien om hjælp til selvhjælp. Den strategi vil forringelserne af ordningen spænde ben for - både til skade for kommunernes økonomi og for børnene og deres familier. Ifølge Ole Pass vil forringelserne både føre til "dyrere og mere utilfredsstillende løsninger for de pågældende børn og deres familier."

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap