barn i tremmeseng forsorgsmuseet.jpg 12.11.2010

Socialministeren: Historien skal dokumenteres og formidles

Udviklingshæmmede, børnehjemsbørn, psykisk syge og andre svage grupper, der har været udsat for tvang, vold og lægelige eksperimenter, skal have deres historie frem, så vi kan lære af historien. Det var budskabet fra socialministeren, som i går var kaldt i åbent samråd i Folketingets socialudvalg om åndssvageforsorgens historie. Det var en offensiv minister, som svarede på spørgsmålet fra Mette Frederiksen (MF). Hun indbød partierne til et samarbejde om et projekt om dokumentation og formidling af de forhold, som samfundet har budt sine allermest udsatte borgere gennem tiderne.

I LEV har vi i årevis presset på for at få en ordentlig dokumentation og formidling af forholdene i især efterkrigstidens åndssvageforsorg. Senest i forbindelse med artikelserien i Kristeligt Dagblad i september i år, hvor det bl.a. blev dokumenteret, hvordan hundredvis af børn og voksne i åndssvageforsorgen fik det hvide snit helt frem til 1983. LEV gentog i den forbindelse kravet om, at Danmark får gjort op med og synliggjort denne triste del af socialhistorien - og vi spillede konstruktivt ud med bud på, hvordan opgaven kan gribes an.

- Det ser ud til, at socialministeren har lyttet, og det er vi rigtig glade for. Nu er det bare vigtigt at holde hende op på løfterne. De mange tusind af vores udviklingshæmmede medborgere, som har været udsat for overgreb og uværdig behandling, har krav på at historien dokumenteres. Og det må altså ikke trække ud - vi skal i gang med det samme siger Sytter Kristensen, Landsformand i LEV.

Socialministeren kom ikke med konkrete bud på, hvordan dokumentationen og formidlingen skal ske. Det skal drøftes nærmere med Folketingets partier. Men hun lagde vægt på at der bliver skabt overblik over eksisterende viden på området - både i form af de undersøgelser og forskningsprojekter, som trods alt er gennemført gennem tiderne, og de museer og samlinger som findes rundt om i landet. Og den indsamlede viden skal ikke blot havne i en rapport, der kan stå og samle støv sagde ministeren. Formidlingen er vigtig - for eksempel skal nutidens børn og unge kende til de faktiske forhold for samfundets allermest udsatte borger og den behandling, som de blev udsat for.

- Jeg er glad for, at ministeren er opmærksom på at få viden om denne historie ud over rampen. Fremtidens generationer skal vaccineres mod at begå de samme overgreb mod svage medborgere siger Sytter Kristensen, og fortsætter: Viden om fortiden er også et vigtigt grundlag for diskussionen af nutidens vilkår for mennesker med udviklingshæmning. For selvom der er sket en del siden 1970'erne og 80'erne, så er der jo stadig masser at tage fat på.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap