folketingssalen.jpg 04.11.2010

Tabt arbejdsfortjeneste – kampen fortsætter

Regeringens forslag om at indføre et loft over tabt arbejdsfortjeneste er nu 1. behandlet i Folketinget. Debatten viste, at regeringen og Dansk Folkeparti holder stædigt fast i, at forslaget vil give besparelser - selvom stort set alle høringssvar og kommunernes socialchefer mener, det er højest tvivlsomt.

Regeringens forslag om indførelse af et loft over tabt arbejdsfortjeneste for forældre, der passer deres barn med handicap eller sygdom hjemme, blev 1. behandlet i Folketinget i går. Forslaget indeholder et loft på ca. 19.600 kr. om måneden, hvilket fremover vil bringe mange familier i en meget vanskelig økonomisk situation. Begrundelsen for forslaget er angiveligt alene økonomisk begrundet - det skal give en samlet besparelse på 237 millioner kr. i 2014, som skal være med til at genoprette dansk økonomi

Men besparelsesargumentet er særdeles tvivlsomt. Der skal kun en ganske lille adfærdsændring til, før beregningen falder helt fra hinanden. I nogle kommuner skal der for eksempel kun en enkelt ekstra anbringelse i en døgninstitution, før hele kommunens besparelse fra loftet over tabt arbejdsfortjeneste er ædt op.

At nogle forældre fremover ikke kan se nogen anden udvej end døgnanbringelse af deres barn med handicap er yderst sandsynligt, efter hvad vi hører fra vores medlemmer. Og LEV står langt fra alene med den bekymring. Socialchefforeningens formand, Ole Pass, synes eksempelvis ikke, det kræver megen realitetssans at gennemskue, at loftet både vil føre til dårligere og dyrere løsninger for familierne. Under 1. behandlingen i Folketinget var ordførerne fra regeringspartierne og DF ikke meget for at forholde sig til denne kritik.

Efter førstebehandlingen skal forslaget igen behandles i socialudvalget. I LEV opfordrer vi stadig regeringen og DF til at komme til fornuft og tage forslaget af bordet. Torsdag den 18. november har LEV foretræde for Folketingets socialudvalg, hvor vi endnu engang vil påpege de store, negative konsekvenser, loftet vil få for helt almindelige familier - og at det oven i købet sker uden, at der spares en krone.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap