dinstemme.jpg 19.10.2010

Pjece om valg til mennesker med udviklingshæmning

Der findes mange barrierer for at mennesker med udviklingshæmning kan udøve deres politiske rettigheder på lige fod med andre. Det kan for eksempel være svært at gennemskue den demokratiske proces og finde ud af, hvordan man stemmer. Derfor udgiver Center for Ligebehandling af Handicappede pjecen ''Dine meninger og din stemme er vigtige!'' som led i det EU-finansierede projekt ''Min mening, Min stemme''.

Hvad er et valgkort?
Pjecen er målrettet mennesker med udviklingshæmning. Den forklarer blandt andet, hvad et valgkort er, hvordan man stemmer, og hvad der sker efter et afholdelsen af valg. Pjecen er skrevet i et letlæst sprog og er udgivet med støtte fra Europakommissionen.

Pjecen er nu tilgængelig på nettet, men kan også bestilles hos Center for Ligebehandling af Handicappede.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap