28.09.2010

Åbent brev til KL: Vil KL virkelig have flere børn på institution?

Landsforeningen LEV har i dag sendt vedlagte åbne brev til Kommunernes Landsforening. Med brevet ønsker LEV at få undersøgt, om KL virkelig vil stå på mål for den børne- og familiepolitik, som KL's opbakning til regeringens lovforslag om en markant beskæring af mulighederne for tabt arbejdsfortjeneste er udtryk for. Modtagerne af tabt arbejdsfortjeneste er typisk forældre til hjemmeboende børn med handicap.

Ifølge KL's eget høringssvar til forslaget, vil en afledet effekt være, at flere børn med handicap bliver anbragt på institution. Alligevel bakker KL forslaget op.

- Det er en besynderlig holdning, som Kommunernes Landsforening her lægger for dagen. De forventede besparelser udebliver, og flere børn end nødvendigt vil komme på døgninstitution. "Synes politikerne i KL's Social- og Sundhedsudvalg virkelig, at flere anbringelser er god børne- og familiepolitik?", spørger landsformand for LEV, Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap