27.09.2010

NSR´s proklamation om brugerstyret personlig assistance

FN konventionen om rettigheder for mennesker med funktionshæmning, artikel 19.

Artikel 19
Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet

Deltagerstaterne anerkender, at alle personer med handicap har lige ret til at leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre, og skal træffe effektive og passende foranstaltninger til at gøre det lettere for personer med handicap fuldt ud at nyde denne rettighed samt fuldt ud at blive inkluderet og deltage i samfundet, herunder ved at sikre:

a) at personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform,

b) at personer med handicap har adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale støttetilbud, herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet samt for at forebygge isolation fra eller udskillelse af samfundet,

c) at samfundets tilbud og faciliteter til den almene befolkning er tilgængelige for personer med handicap på lige fod med andre og tager hensyn til deres behov.

NSR, Nordisk Samarbejdsråd af Organisationer for og af mennesker med udviklingshæmning, lægger vægt på, at FN konventionens 19. artikel bliver til virkelighed i udviklingshæmmedes liv i Norden. Vi lægger vægt på vor fælles forståelse af, at brugerstyret personlig assistance er den metode som bedst muligt opnår FN konventionens 19. artikels mål om at give mennesker med udviklingshæmning mulighed for at leve et selvstændigt liv, hvor man selv bestemmer, hvor man bor og sammen med hvem, og hvilken hjælp man får, hvornår  den er givet og af hvem.

NSR kræver, at mennesker med udviklingshæmning skal have samme mulighed for brugerstyret personlig assistance som andre handicapgrupper og have adgang til den støtte, som behøves for at organisere den i forhold til den enkeltes behov.

Deltagere i NSR-møde på Færøerne 17.-19. september 2010:

 • Landsforeningen LEV og Udviklingshæmmedes Landsforbund ULF, Danmark
 • Kehytysvammaisten Tukiliitto ry, Me itse ry, Forbundet De Utviklingsstördas Val FDUV og
  Steg för steg rf ; Finland
 • Javni, Færöyene
 • Atak, felag folks með throskahömlun og Landssamtökin Throskahjalp, Island
 • Norsk forbund for utviklingshemmede NFU; Norge
 • Riksførbundet FUB - För barn,unga og vuxna med utvecklingsstörning  och Rikssektionen
  Klippan; Sverige
 • De utvecklingsstördas Val på Åland rf DUV, Åland

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap