27.09.2010

Pressemeddelelse fra CLH: Mit hjem – mit valg!

Ny Tænketank udsender visionært manifest om bedre boliger til mennesker med handicap!
Mennesker med handicap skal have mulighed for selv at vælge hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre, og de er ikke forpligtede til at leve i en bestemt boform. Mennesker med handicap skal kunne leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre.

Det fastslår FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Men sådan er virkeligheden ikke for mange mennesker med betydelige handicap.

Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap præsenterer i dag en ny vision: Mit hjem - mit valg.

I 2007 viste medierne rystende billeder fra flere bosteder, hvor der foregik nedværdigende og ydmygende behandling af mennesker med handicap. Der var landsdækkende opmærksomhed på de mange sager, men medieopmærksomheden fortonede sig, uden at det førte til en samlet national indsats for bedre boligforhold for mennesker med betydelige handicap.

Undersøgelser i 2008 og 2009 af boligområdet for borgere med behov for et botilbud dokumenterede lange ventelister, ingen reelle valgmuligheder, mere end 3.000 boliger på under 20 m2 og lige så mange boliger uden eget bad.

På denne baggrund besluttede Det Centrale Handicapråd at etablere ''Tænketanken om fremtidens boliger til mennesker med handicap'', og fik økonomisk støtte fra Trygfonden, Helsefonden og Vanførefonden.

Tænketanken fik til opgave at formulere en ny vision for fremtidens boliger til mennesker med handicap. En vision, der indeholdt et opgør med institutionelle tankegange og som kunne være pejlemærke for alle involverede - fra borger til Folketing. Tænketanken skulle også angive retningen for en udvikling, der kan føre vores samfund nærmere visionens mål.

''Vi ved, at tiden er præget af økonomiske stramninger. Netop derfor, er det afgørende, at der etableres holdbare, fremtidssikrede løsninger, men også at man er særlig opmærksom på, at der ikke gives køb hverken på etik eller på rettigheder for mennesker med handicap'', udtaler Det Centrale Handicapråds formand, Ester Larsen.

Den 2. november afholder tænketanken en høring på Christiansborg om boligforholdene for mennesker med handicap, hvor medlemmer af Tænketanken vil fremlægge Tænketankens vision.

Ønsker du uddybende kommentarer, er du velkommen til at kontakte formand for Det Centrale Handicapråd Ester Larsen på tlf. 6532 3508 / mobil 5120 3013 eller konstitueret sekretariatschef Ane Esbensen på tlf. 3311 4044 / mobil 2282 2942.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap