13.09.2010

Pressemeddelelse fra SL: Socialpædagoger støtter undersøgelse

Opposition, en række organisationer og eksperter kræver nu en tilbundsgående undersøgelse af forholdene i Åndssvageforsorgen i perioden 1959 - 1980. Socialpædagogerne støtter forslaget: "Det vil være på sin plads, og vil kunne bidrage til en forståelse af, at fortidens synder ikke skal gentages, siger Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne.

Socialpædagogerne er enige med de politikere, organisationer og eksperter, der de seneste dage har krævet en tilbundsgående undersøgelse af den periode, hvor staten havde ansvaret for, at tusindvis af udviklingshæmmede blev udsat for blandt andet tvangsmedicinering, -fiksering og anden nedværdigende behandling. Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne mener, at en sådan undersøgelse kan bibringe væsentlig indsigt og erkendelse af en mørk periode i udviklingshæmmedes historie:

"Sådan en undersøgelse vil være af stor betydning - ikke bare for de borgere, der blev udsat for overgreb i den pågældende periode og deres pårørende. Men det vil også få stor betydning for, hvordan vi ser på og anerkender fysisk/psykisk udviklingshæmmede borgeres retssikkerhed og almindelige anseelse i vores samfund. Jeg tror, at en undersøgelse af den periode også vil kunne være med til at kaste lys på, hvor vi er på vej hen lige nu i forhold til måden at behandle vores udviklingshæmmede borgere. Det kan godt være, at vi ikke længere tvangsfikserer eller tvangsfodrer dem. Men til gengæld kan man have en frygt for, at de massive besparelser på området kan medføre, at der langsomt indføres og accepteres overgrebslignende tilstande, på trods af både retssikkerhed og konventioner. Lige som vi jo længe har peget på, at selve måden, man omtaler denne gruppe borgere på har flyttet sig; det er blevet legitimt at omtale dem som nogen, der mest af alt, er en samfundsbyrde der koster for mange penge. Man kan håbe, at en undersøgelse vil give lidt selvindsigt og medføre en mere værdig behandling og anseelse af vores udviklingshæmmede borgere," siger Marie Sonne.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap