ss_logo_pos.jpg 13.04.2011

4 spændende nyheder fra Servicestyrelsen

Ny bog om søskende til børn med handicap, Hjemmeside samler viden om botilbud, Udviklingshæmmede underviser i selvbestemmelse og Stor indflydelse i dagligdagen - udviklingshæmmede i selvstændig bolig.

Ny bog om søskende til børn med handicap
Søskende til børn med ADHD og autisme eller andet handicap bliver ofte overset. Ny bog sætter fokus på problemstillingen.

Bogen "Mor husk mig", der er udgivet af Servicestyrelsen, handler om søskende til børn med handicap, hovedsageligt autisme og ADHD.
Det er børn, der ofte overses, fordi de har evnen til at klare sig selv og, i modsætning til deres søskende med handicap, ikke direkte virker, som om de har samme behov for ekstra opmærksomhed.
 
I "Mor husk mig" er fokus på søskende.
Børnene, store som små, får en stemme, og beretter om de udfordringer og glæder, der opstår, når ens bror eller søster har et handicap.
 
Der er søskende, som har store konflikter med hinanden; søskende, som hver især har forskellige diagnoser og søskende, som har udviklet et helt særligt bånd til hinanden.

Bogen skildrer både små og store familier; familier hvor forældrene er gift; familier, hvor forældrene er skilt, og en familie med adoptivbørn.
 
Selv om bogen primært fokuserer på søskende til børn med autisme og ADHD, kan den have interesse for en langt bredere gruppe.

Mange andre familier, hvor der er børn med handicap, vil kunne genkende de følelser, udfordringer og situationer, der er beskrevet i bogen.
 
Bogen koster 200 kroner og kan bestilles via www.autisme.dk 

Hjemmeside samler viden om botilbud
En helt ny hjemmeside samler erfaringer og viden fra hele landet om indsatser på botilbud.

Fagpersoner, der arbejder på botilbudsområdet, får nu et unikt redskab til at opsøge og få overblik over viden om indsatser i botilbud.

Bo Liv hedder Servicestyrelsens nye hjemmeside, der er klar til brug.

Tidligere undersøgelser peger på, at den store mængde viden og erfaring, der er på botilbudsområdet, ofte ikke bliver delt mellem fagpersonerne.
Med Bo Liv kan viden om relevante temaer komme alle, der sidder med samme område, til gavn.

På hjemmesiden kan du blandt meget andet:

  • søge målrettet efter konkrete redskaber og temaer.
  • finde specifik viden om indsatser i forhold til personer med sindslidelse, udviklingshæmning m.v

På Bo Liv kan du eksempelvis finde:

  • Metoder til øget selvbestemmelse og brugerindflydelse
  • Formidlingsmateriale målrettet personer med funktionsnedsættelse
  • Konkrete redskaber til at arbejde med evaluering
  • Undersøgelse af IT-kommunikation med personer med funktionsnedsættelse

Bo Liv er sammen med en lang række andre initiativer tilknyttet 'Puljen til styrket indsats i botilbud", som skal styrke fagligheden hos personale i botilbud.
 
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret og udvidet med nye projekter og artikler.
 
Bo Liv kan findes på adressen www.servicestyrelsen.dk/bo-liv

Udviklingshæmmede underviser i selvbestemmelse
Nyt brugervejlederkursus for udviklingshæmmede voksne, der vil fortælle andre om dét at bestemme selv.
 
Voksne med udviklingshæmning underviser andre med udviklingshæmning i selvbestemmelse, medbestemmelse og brugerinddragelse.

 Nu bliver det muligt for endnu flere at blive brugervejledere.
Udviklingshæmmedes Landsforbund og Servicestyrelsen afholder efter sommerferien et brugervejlederkursus for udviklingshæmmede voksne, der har lyst til at tage ud og fortælle andre om at kunne bestemme selv.
Alle med interesse for at blive brugervejledere inviteres til en informationsdag for at høre nærmere om, hvad en brugervejleder er, og hvad der skal til for at blive brugervejleder.
 
Informationsdagene bliver afholdt:
Den 9. maj 2011 kl. 10.00 - 15.00, Torvehallerne, Kirketorvet 10, 7100 Vejle
Den 10. maj 2011 kl. 10.00 - 15.00, Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K
Tilmelding til informationsdagene skal ske senest den 1. maj på ulf@ulf.dk eller telefon: 75 72 46 88.

Informationsdagen er gratis.
Det egentlige brugervejlederkursus varer 2 x 3 dage.
Kurset er gratis.

Det er muligt at søge ind på brugervejlederkurset efter informationsdagen.

Læs mere om brugervejlederkurset på www.servicestyrelsen.dk

Stor indflydelse i dagligdagen
- udviklingshæmmede i selvstændig bolig oplever stor indflydelse i deres dagligdag, viser ny undersøgelse.
 
Undersøgelsen "I selvstændig bolig", som Servicestyrelsen har lavet, viser også hvor udviklingshæmmede møder forhindringer i forhold til deres muligheder for at bestemme selv.

Det fremgår desuden af undersøgelsen, at det lokale støttecenter er rammen om en betydelig del af udviklingshæmmedes fritidsliv.
 
Der har ofte været fokus på udviklingshæmmede i kollektive boformer. Med denne rapport vendes blikket mod udviklingshæmmede i selvstændig bolig, som er en gruppe, der har været langt mindre opmærksomhed på i undersøgelser mv.

Læs eller download rapporten: "I selvstændig bolig": http://shop.servicestyrelsen.dk/products/i-selvstaendig-bolig-voksne-udviklingshaemmede?utm_source=Servicestyrelsen.dk&utm_campaign=d6c35a693d-Konference_styrk_ansvaret&utm_medium=email

Venlig hilsen
Servicestyrelsen

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap