12.04.2011

Åbent brev til Carsten Kissmeyer - Din deltagelse i debatten om besparelser på handicapområdet

"Jeg skriver til dig, fordi jeg er bekymret over din meget store andel i, at der for tiden er ved at ske et alvorligt skred i grundlæggende danske værdier i forbindelse med den aktuelle debat om udgifterne til kommunernes varetagelse af deres opgaver på det specialiserede socialområde i almindelighed og handicapområdet i særdeleshed"

Sådan indleder Landsforeningen LEVs formand, Sytter Kristensen det brev, som i dag er sendt til borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune. Brevet er en reaktion på Kissmeyers gentagelse af forslagene om øget brug af medicin og magt over for mennesker med handicap for at nedbringe kommunernes udgifter på handicapområdet.

- Nu har vi i mere end et år måttet høre på Kissmeyers ene mere absurde forslag efter det andet. I det forløb er jeg blevet mere og mere forundret over, at den slags kommer fra en borgmester fra Venstre, Danmarks Liberale Pari. Kissmeyer begrunder magtanvendelse med hensynet til kommunekassen - dvs. hensynet til samfundet på bekostning af det enkelte individs fundamentale menneske­rettig­heder. Længere fra et liberalt menneske- og samfundssyn kan man vel næsten ikke komme.

I brevet beskriver Sytter Kristensen bl.a., hvordan Landsforeningen LEV modtaqer henvendelser fra forældre til børn og unge med handicap, som er bekymrede.

- Det er en rigtig giftig stemning som er ved at blive skabt. En af forældrene til en svært udviklingshæmmet pige på 15 skriver eksempelvis på vores hjemmeside, at hun frygter skredet i politikernes holdninger. Hun er ganske enkelt blevet utryg ved udsigten til at hun skal flytte hjemmefra om nogle år.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap