2011_2_slåethjem_beskåret.jpg 04.04.2011

Bogstavelig hjemtagning

Det seneste nummer af LEV bladet, som udkommer i dag, har bl.a. fokus på en sag, hvor Favrskov Kommune forsøger at tvinge en ung udviklingshæmmet kvinde til at flytte fra Århus, hvor hun har boet de sidste seks år.

Som kommentar til kommunens måde at handle på siger LEVs Landsformand Sytter Kristensen bl.a.:

- Det kan ikke være rigtigt, at en kommune kan slå en borger hjem, som en anden brik i et spil ludo. Men sådan ser det unægtelig ud for mig. Flere kommuner er begyndt at forstå "hjemtagelse" på en meget bogstavelig måde. Man tror tilsyne­ladende, at hjemtagelse af handleforpligtelsen er det samme som at tage borgeren hjem rent fysisk. Det var lige præcis noget af det, vi frygtede, da man ændrede lovgivningen om handle- og betalingskommuner.

LEV bladet har også en række andre artikler med fokus på bl.a., hvordan det lykkedes en lige lovligt smart telesælger, at prakke en ung udviklingshæmmet fyr adskillige abonnementer og telefoner, hvordan "kaffe-, kagekulturen" er blevet med sundhed i et socialt uddannelses- og beskæftigelsestilbud og hvordan inklusion næsten kan udviske grænserne mellem special- og almenområdet, hvis man bare indtænker det fra starten af.

Fra LEV Bladet 2, 2011

Læs mere LEV 2 april 2011

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap