28.04.2011

Ikke blot ansvaret for en pose penge

"Der er umenneskelige besparelser på vej på handicapområdet, og det skal vi gøre noget ved. Vi har ikke bare ansvar for en pose penge, men for vores medborgeres trivsel." Sådan siger Næstved Kommunes nye borgmester Carsten Rasmussen i forbindelse med sin udnævnelse. LEVs formand ønsker Carsten Rasmussen tillykke med borgmestertitlen.

Henning Jensen (S) har været borgmester i Næstved Kommune i en menneskealder. Nu har han besluttet at træde tilbage, og den 1. maj overtager Carsten Rasmussen (S) jobbet. Om sine ambitioner udtaler han bl.a.:

"Der er umenneskelige besparelser på vej på handicapområdet, og det skal vi gøre noget ved. Vi har ikke bare ansvar for en pose penge, men for vores medborgeres trivsel. Rigtig mange af de handicappede kan yde en indsats og føle, at de bidrager til samfundet. Jeg køber tit ind i nogle af de butikker i kommunen, hvor de ansatte blandt andet er udviklingshæmmede, og man får simpelthen ikke bedre service nogen steder. De er fremragende og stolte af deres arbejde."

Oven på de seneste måneders debat om økonomien på handicapområdet er LEVs landsformand Sytter Kristensen glad for den kommende Næstved-borgmesters meldinger. I en mail til Carsten Rasmussen har LEVs formand derfor ønsket tillykke med udnævnelsen. I mailen skriver Sytter Kristensen bl.a.:

"Som formand for Landsforeningen LEV er jeg meget glad for dine meldinger i den forbindelse. Du siger bl.a., at du som borgmester ikke blot har ansvaret for en pose penge, men også for vores medborgeres trivsel. I LEV oplever vi ofte at kommunerne i fokuseringen på køb og salg af pladser på tværs af kommunegrænser, nærmest taber blikket for at de har med mennesker og deres muligheder for et anstændigt dagligliv at gøre."

Sytter Kristensen udtrykke desuden håb om, at det vil lykkes Carsten Rasmussen at bevare fokus på vilkårene for mennesker med udviklingshæmning.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap